Rusovce.info - rusovsky portal : V Rusovciach na imatrikulácii pasovali za riadnych školákov 40 prvákov

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

V Rusovciach na imatrikulácii pasovali za riadnych školákov 40 prvákov
posted by Palm on 24 Nov, 2016 [07:28 UTC]
Bratislava 22. novembra (TASR) – V kultúrnom dome v mestskej časti Bratislava Rusovce bola dnes imatrikulácia prvákov zo základnej školy. Zelenú šerpu dostali 40 prváci od svojich starších kolegov z deviatej triedy po tom, ako deti svojimi vedomosťami a umeleckými schopnosťami dokázali, že majú nárok byť právoplatnými žiakmi základnej školy. Tradíciu imatrikulácie prvákov v základnej škole v Rusovciach udržiavajú viac ako 10 rokov a nový riaditeľ je odhodlaný v nej naďalej pokračovať.
...page... „Učiteľom, deťom i rodičom to dáva väčší pocit spolupatričnosti, deťom navyše aj pocit väčšej vážnosti v škole“, povedal dnes pre TASR riaditeľ Rastislav Kunst. Školské aktivity, vrátane imatrikulácie, oceňuje a podporuje aj miestny úrad, ktorý im poskytuje na podujatia svoje priestory.

„Deti majú dobrý pocit, že vstúpili na školskú pôdu, taký vážnejší pocit, že sa stali študentami základného vzdelania, ich to poctí, že budú pasovaní za prvákov“, ocenil myšlienku imatrikulácie starosta Dušan Antoš.

Imatrikuláciu prvákov sledovali ich rodinní príslušníci. „My rodičia sa tomu veľmi tešíme a oceňujeme najmä prácu učiteľov, pre ktorých musí byť namáhavé niečo takéto urobiť pre deti a nie je to ich povinnosť“, povedala Alena Kissová.

Najbližšie verejné školské podujatie bude maž ZŠ s MŠ v Rusovciach 9. decembra, keď počas „Cukrárne“, budú žiaci predávať svoje výtvarné diela či doma napečené zákusky. Výťažok z predaja bude slúžiť pre potreby školského klubu.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post