Rusovce.info - rusovsky portal : Rada školy

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Rada školy
posted by Palm on 19 Okt, 2016 [09:48 UTC]
Novozvolení členovia rady školy, ktorých funkčné obdobie začalo dňom 11. 10. 2016:

Mgr. Ida Nosková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov ZŠ)
Monika Bobková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov MŠ)
Ing. Juraj Urban - člen RŠ (za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ)
JUDr. Miroslav Repka - člen RŠ (za rodičov MŠ)
Zuzana Vámošová Miščíková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
Mgr. Miroslava Vaceková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
Mgr. Lucia Schusterová - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
Mgr., PhD. Lucia Tuleková Henčelová - člen RŠ (za zriaďovateľa)
Mgr. Veronika Vandrašeková - člen RŠ (za zriaďovateľa)
Radovan Jenčík - člen RŠ (za zriaďovateľa)
František Lošonský - člen RŠ (za zriaďovateľa)

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post