Rusovce.info - rusovsky portal : Gerulata cup 2015

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Gerulata cup 2015
posted by Palm on 29 Nov, 2015 [07:17 UTC]
Už po 16-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 12. – 13. novembra 2015 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2015. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.
...page... Tohtoročné športové hry sa konali pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala a starostov MČ Bratislava – Rusovce Dušana Antoša, MČ Bratislava – Jarovce Pavla Škodlera a MČ Bratislava – Čunovo Gabriely Ferenčákovej. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, na občerstvenie pre športovcov a účastníkov prispela MČ Bratislava – Rusovce a Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Na tohtoročných integrovaných športových hrách sa zúčastnilo 47 športovcov: žiaci zo ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce, ŠZŠ Žehrianska – Bratislava, ŠZŠ Hálkova – Bratislava, klienti z DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a – Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13 – Bratislava, DSS pre deti a dospelých a zariadenie podporovaného bývania Kampino, Haanova 46 – Bratislava, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Lepší svet, n.o., Osuského 8 – Bratislava a Podporované bývanie Gerulata, Kovácsova 85 – Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. Okrem nich sa na športových hrách zúčastnilo 25 pedagógov ako doprovod, rozhodcov a členov organizačného výboru.

Gerulata cup otvoril štatutárny zástupca Kresťanskej ligy a hlavný koordinátor tohto integrovaného podujatia PhDr. Ján Škott spolu so starostom MČ Bratislava – Rusovce p. Dušanom Antošom. Obaja vyzdvihli význam podujatia a popriali športovcom veľa úspechov.

Medaily, diplomy a hodnotné ceny víťazom odovzdala starostka MČ Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková, pamätné plakety vedúcim družstiev všetkých zúčastnených zariadení a škôl a starostom mestských častí odovzdala p. zástupkyňa ZŠ Rusovce Zuzana Eretová.

Poháre pre školy a zariadenia sociálnych služieb, ktorých športovci dosiahli najlepšie výsledky odovzdala p. riaditeľka ZŠ Jarovce Eva Ondrášeková. Zo základných škôl bola najúspešnejšia ZŠ Jarovce, zo špeciálnych základných škôl ŠZŠ Žehrianska - Bratislava a zo zariadení sociálnych služieb Lepší svet, n. o., Bratislava.

Na záver podujatia starosta MČ Bratislava – Jarovce Pavel Škodler poďakoval organizátorom za realizáciu súťaže a vyslovil prianie, aby sa všetci mohli stretnúť o rok na ďalšom ročníku stolnotenisového turnaja.

Počas obidvoch dní pre všetkých účastníkov turnaja pripravili klienti Podporovaného bývania Gerulata spolu s personálom obložené chlebíčky. Okrem toho boli pre každého účastníka pripravené napolitánky a minerálky.

Výsledky podľa vekových kategórií:

Mladšie žiačky:
1. Bartová Tereza – ZŠ Jarovce
2. Salkovičová Danka – ZŠ Jarovce
3. Pupáková Jana – ZŠ Rusovce


Mladší žiaci:
1. Orság Tomáš – ZŠ Rusovce
2. Moško Šimon – ZŠ Jarovce
3. Tomas Dominik – ZŠ Jarovce


Staršie žiačky:
1. Baluchová Nikol – ZŠ Jarovce
2. Cigánková Viktória – ZŠ Jarovce
3. Staršicová Vanessa – ZŠ RusovceStarší žiaci: 1. Pribeľský Dávid – ŠZŠ Žehrianska
2. Krisztín Lukáš – ZŠ Jarovce
3. Puškáš Jakub – ZŠ RusovceŽeny:
1. Kullačová Mária – Lepší svet, n. o.
2. Dobrovodská Lenka – Lepší svet, n.o.
3. Špačková Renáta – DSS pre deti a dospelých, JavorinskáMuži:
1. Csernyák Vladimír – DSS pre deti a dospelých, Kampino
2. Horváth František – Lepší svet, n. o.
3. Hajdúch Boris – DSS pre deti a dospelých prof. K. Matulaya, Lipského

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post