Rusovce.info - rusovsky portal : Zvyšovanie poplatkov v škôlke a ŠKD

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zvyšovanie poplatkov v škôlke a ŠKD
posted by Palm on 09 Mar, 2015 [07:39 UTC]
Návrh VZN na zvýšenie poplatkov v škole a v škôlke bol zverejnený na úradnej tabuli MÚ.

Poplatok za škôlku sa navrhuje zvýšiť na 50€, za školský klub na 25€ za mesiac. Viac v priloženom dokumente.
Dôvodová správa k zvyšovaniu poplatkov je na tomto mieste.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post