Rusovce.info - rusovsky portal : Zápis detí do materskej školy

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zápis detí do materskej školy
posted by Palm on 10 Feb, 2015 [07:28 UTC]
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2015/2016
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 16. februára do 20. februára 2015

Viac informácií na tomto mieste.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post