Hrozí Krásna Hôrka aj Rusovciam?

V minulých dňoch nás všetkých šokoval osud hradu Krásna Hôrka, ktorý celý vyhorel potom, ako sa naň preniesol požiar zo suchej trávy v podhradí. Nehrozí podobný osud aj rusovským pamiatkam?

Na podobné riziko upozornilo redakciu v minulých dňoch zopár spoluobčanov. Preto sme sa vybrali pozrieť sa do rusovského parku, aký je skutkový stav.

A skutočne, celé okolie kostolíka sv. Víta je zarastené suchou, miestami až poldruha metra vysokou burinou. Na týchto miestach stačí nedopalok z cigarety a nešťastie je na svete. Tráva, burina a dreviny sú v takej blízkosti kostolíka, že prípadný požiar by jeho osud spečatil behom pár minút a vrátil jeho podobu do stavu pred rekonštrukciou, ktorú v minulosti zorganizovalo občianske združenie Vitus.

Lány suchej buriny sa ďalej tiahnu aj parkom, ktorý by prípadný požiar tiež dosť zdevastoval. Našťastie okolie kaštieľa je ešte od jesene vykosené, takže prípadný požiar kaštieľa je menej pravdepodobný, aj keď za silného vetra by sa vylúčiť nedal.

Prípadné škody spôsobené požiarom by pravdepodobne išli na vrub majiteľa, ktorým je Správa zariadení Úradu vlády, ale žiť s nimi by sme tu museli my. Preto apelujeme na všetkých, ktorí by mohli situáciu pomôcť riešiť, od Miestneho úradu, cez Ruseko až po Dobrovoľných hasičov, aby urobili všetko preto, aby sa Rusovciam a ich pamiatkam vyhol osud Krásnej Hôrky.

Viac fotiek z rusovského parku nájdete v našej fotogalérii.