Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Urbanistická štúdia - žiadosť 153.84 Kb Urbanistická štúdia malopodlažnej výstavby Pieskový hon - Nová farma: žiadosť o odsúhlasenie na MZ 1197  
icon Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 170.16 Kb Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 1920  
icon Urbanistická štúdia Nová farma 200.70 Kb Urbanistická štúdia malopodlažnej výstavby Pieskový hon - Nová farma: textová časť (dokument vznikol automatickým prevedením textu z papierovej podoby - za chyby pri prevode nezodpovedáme) 2649  
icon Natura: Stanovisko k návrhu na zrušenie uznesenia č. 41 zo dňa 19. 4. 2007 320.06 Kb 1526  
icon Rozpočet 2007 327.68 Kb Rozpočet MČ na rok 2007 a porovnanie s rokom 2006 1538  
icon Smernica starostu 01/2011 478.30 Kb 1510  
icon Zápisnica Stavebnej komisie 488.96 Kb Zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie MZ Rusovce 1. marca 2007 1051  
icon Akcia firmy Orange 492.54 Kb Odpoveď miestneho úradu na žiadosť agentúry Monarch o konanie kultúrnej akcie Orange-u v Rusovskom parku 852  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 497.66 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 15.10.2010 1082  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 498.18 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 8. 2008 1196  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 500.74 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 7. 2008 1163  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.25 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 15. 1. 2009 1107  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.25 Kb Uznesenia z ninoriadneho zasadania MZ 18.8.2011 1688  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.76 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 2. 9. 2008 1183  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 502.78 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 27. 3. 2008 1161  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 504.32 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 19. 4. 2007 1232  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 504.83 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 21.11.2011 1749  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 506.88 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 24. 9. 2009 1128  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 508.42 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 18. 3. 2010 1164  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 508.93 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 23. 4. 2009 1329  

[prev]  Stránka: 2/5  [next]