Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Urbanistická štúdia - žiadosť 153.84 Kb Urbanistická štúdia malopodlažnej výstavby Pieskový hon - Nová farma: žiadosť o odsúhlasenie na MZ 1175  
icon Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 170.16 Kb Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 1834  
icon Urbanistická štúdia Nová farma 200.70 Kb Urbanistická štúdia malopodlažnej výstavby Pieskový hon - Nová farma: textová časť (dokument vznikol automatickým prevedením textu z papierovej podoby - za chyby pri prevode nezodpovedáme) 2620  
icon Natura: Stanovisko k návrhu na zrušenie uznesenia č. 41 zo dňa 19. 4. 2007 320.06 Kb 1469  
icon Rozpočet 2007 327.68 Kb Rozpočet MČ na rok 2007 a porovnanie s rokom 2006 1516  
icon Smernica starostu 01/2011 478.30 Kb 1465  
icon Zápisnica Stavebnej komisie 488.96 Kb Zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie MZ Rusovce 1. marca 2007 1032  
icon Akcia firmy Orange 492.54 Kb Odpoveď miestneho úradu na žiadosť agentúry Monarch o konanie kultúrnej akcie Orange-u v Rusovskom parku 833  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 497.66 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 15.10.2010 1069  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 498.18 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 8. 2008 1176  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 500.74 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 7. 2008 1145  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.25 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 15. 1. 2009 1086  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.25 Kb Uznesenia z ninoriadneho zasadania MZ 18.8.2011 1640  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.76 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 2. 9. 2008 1167  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 502.78 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 27. 3. 2008 1148  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 504.32 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 19. 4. 2007 1214  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 504.83 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 21.11.2011 1700  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 506.88 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 24. 9. 2009 1111  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 508.42 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 18. 3. 2010 1147  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 508.93 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 23. 4. 2009 1310  

[prev]  Stránka: 2/5  [next]