Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Akcia firmy Orange 492.54 Kb Odpoveď miestneho úradu na žiadosť agentúry Monarch o konanie kultúrnej akcie Orange-u v Rusovskom parku 829  
icon Antidatovaná zmluva 56.97 Kb Antidatovaná zmluva, o ktorej sa hovorilo na MZ 14.4.2011 865  
icon Územný plán zóny Rusovce sever - komplexný návrh 6.12 Mb 1286  
icon Cestovné výdavky v roku 2007 107.01 Kb Správa do MZ z vykonania kontroly plnenia rozpočtu - cestovné výdavky 1582  
icon Dohoda jazdecké kluby 43.52 Kb Dohoda o dodržiavaní trasy vodenia koní a čistenia verejných priestranstiev na území MČ Bratislava – Rusovce 1512  
icon Informácia o prechode na Euro 64.51 Kb Informácia o prechode na euro v podmienkach mestskej časti 878  
icon Interpelácia poslancov 36.35 Kb Interpelácia poslancov Kalmára, Šišku a Winter ohľadom výcvikovej streľby za Rusovcami 1569  
icon Interpelácia poslancov 28.67 Kb Interpelácia poslancov Kalmára, Šišku a Winter ohľadom projektu Servus Pontis 1628  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 28.16 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 29.9.2011 1453  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 30.72 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 29.9.2011 1454  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 33.28 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 26.1.2012 1443  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 33.79 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 26.1.2012 1543  
icon Komisie MZ 91.65 Kb Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce 1754  
icon Natura: Stanovisko k návrhu na zrušenie uznesenia č. 41 zo dňa 19. 4. 2007 320.06 Kb 1463  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 3260  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje - grafická príloha 937.13 Kb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 1676  
icon Návrh rozpočtu na rok 2010 823.81 Kb Návrh rozpočtu Miestneho úradu na rok 2010 1355  
icon Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 170.16 Kb Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 1826  
icon Obnova Rusovského parku 1.15 Mb Odpoveď z Úradu vlády ohľadom plánovanej údržby a obnovy Rusovského parku poslankyni MZ K. Winter 1563  
icon Odmeny poslancov 38.40 Kb Pravidlá odmenovania poslancov MZ a ďalších občanov za ich prácu v komisiách MZ a organizačných zložkách MČ Bratislava – Rusovce 873  

Stránka: 1/5  [next]