Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Územný plán zóny Rusovce sever - komplexný návrh 6.12 Mb 955  
icon Výrub stromov v Gaštanovej aleji 3.37 Mb Svedectvo občana o postupe investora na Novej farme 918  
icon Plan hospodárskeho a sociálneho rozvoja 3.11 Mb Prezentácia PHSR zo dňa 2.9.2009. Dokument prezentuje výsledky pracovných skupín a bude podkladom pre rokovanie MZ. Nejde o konečný dokument. 1093  
icon Zápisnica stavebno–bytovej komisie 1.65 Mb Zápisnica z rokovania stavebno –bytovej komisie dňa 4.9.2008 1213  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 2508  
icon Obnova Rusovského parku 1.15 Mb Odpoveď z Úradu vlády ohľadom plánovanej údržby a obnovy Rusovského parku poslankyni MZ K. Winter 1240  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje - grafická príloha 937.13 Kb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 1364  
icon Návrh rozpočtu na rok 2010 823.81 Kb Návrh rozpočtu Miestneho úradu na rok 2010 1303  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 617.47 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.2.2011 1162  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 585.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 6. 2007 a zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie (21.6.) 1675  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 577.02 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 20.10.2011 2735  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 571.39 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.12.2011 2074  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 561.15 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 24. 6. 2010 1245  
icon Priority mestskej časti na I. polrok 2008 560.64 Kb Návrh priorít v I. polroku 2008 1025  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 557.57 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 11. 12. 2008 1241  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 556.54 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 26. 6. 2008 1126  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 553.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 26.1.2012 1879  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 552.96 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 13. 3. 2007 1418  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 552.96 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 24.3.2011 1127  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 549.38 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 23.9.2010 1040  

Stránka: 1/5  [next]