Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Interpelácia Róberta Kalmára 28.16 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 29.9.2011 1453  
icon Interpelácia poslancov 28.67 Kb Interpelácia poslancov Kalmára, Šišku a Winter ohľadom projektu Servus Pontis 1628  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 30.72 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 29.9.2011 1454  
icon Zápisnica Kultúrnej komisie 31.74 Kb Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež 12.3.2007 854  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 33.28 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 26.1.2012 1443  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 33.79 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 26.1.2012 1543  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 36.35 Kb Uznesenie z mimoriadneho zasadania MZ 8. 4. 2009 1015  
icon Interpelácia poslancov 36.35 Kb Interpelácia poslancov Kalmára, Šišku a Winter ohľadom výcvikovej streľby za Rusovcami 1569  
icon Odmeny poslancov 38.40 Kb Pravidlá odmenovania poslancov MZ a ďalších občanov za ich prácu v komisiách MZ a organizačných zložkách MČ Bratislava – Rusovce 874  
icon Odmeny poslancov 2008 38.40 Kb Pravidlá odmenovania poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rusovce a ďalších občanov za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva. 845  
icon Dohoda jazdecké kluby 43.52 Kb Dohoda o dodržiavaní trasy vodenia koní a čistenia verejných priestranstiev na území MČ Bratislava – Rusovce 1512  
icon Antidatovaná zmluva 56.97 Kb Antidatovaná zmluva, o ktorej sa hovorilo na MZ 14.4.2011 865  
icon Informácia o prechode na Euro 64.51 Kb Informácia o prechode na euro v podmienkach mestskej časti 878  
icon Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 2007 72.19 Kb Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ - príjmov a výdavkov k 31. 12. 2007 970  
icon Rozpočet 2006 - príjmy 76.80 Kb Rozpočet MČ na rok 2006 - príjmy a porovnanie s rokom 2005 754  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 85.50 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 14.4.2011 928  
icon Komisie MZ 91.65 Kb Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce 1754  
icon Rozpočet 2006 - výdavky 99.84 Kb Rozpočet MČ na rok 2006 - výdavky a porovnanie s rokom 2005 691  
icon Cestovné výdavky v roku 2007 107.01 Kb Správa do MZ z vykonania kontroly plnenia rozpočtu - cestovné výdavky 1583  
icon Rekonštrukcia centrálnej zóny - zamietnutie 132.90 Kb Zamietavá odpoveď z Ministerstva výstavby na žiadosť o poskytnutie príspevku na Rekonštrukciu centrálnej zóny. 913  

Stránka: 1/5  [next]