Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 3286  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 577.02 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 20.10.2011 3203  
icon Urbanistická štúdia Nová farma 200.70 Kb Urbanistická štúdia malopodlažnej výstavby Pieskový hon - Nová farma: textová časť (dokument vznikol automatickým prevedením textu z papierovej podoby - za chyby pri prevode nezodpovedáme) 2624  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 571.39 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.12.2011 2444  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 553.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 26.1.2012 2249  
icon Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 170.16 Kb Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 1851  
icon Komisie MZ 91.65 Kb Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce 1767  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 528.38 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 10.11.2011 1762  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 585.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 6. 2007 a zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie (21.6.) 1747  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 504.83 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 21.11.2011 1706  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje - grafická príloha 937.13 Kb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 1691  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.25 Kb Uznesenia z ninoriadneho zasadania MZ 18.8.2011 1649  
icon Interpelácia poslancov 28.67 Kb Interpelácia poslancov Kalmára, Šišku a Winter ohľadom projektu Servus Pontis 1643  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 537.60 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29.9.2011 1636  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 521.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 4. 2010 1620  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.67 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 4. 8. 2009 1601  
icon Cestovné výdavky v roku 2007 107.01 Kb Správa do MZ z vykonania kontroly plnenia rozpočtu - cestovné výdavky 1590  
icon Interpelácia poslancov 36.35 Kb Interpelácia poslancov Kalmára, Šišku a Winter ohľadom výcvikovej streľby za Rusovcami 1581  
icon Obnova Rusovského parku 1.15 Mb Odpoveď z Úradu vlády ohľadom plánovanej údržby a obnovy Rusovského parku poslankyni MZ K. Winter 1579  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 33.79 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 26.1.2012 1560  

Stránka: 1/5  [next]