Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Uznesenie zo zasadania MZ 577.02 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 20.10.2011 2735  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 2508  
icon Urbanistická štúdia Nová farma 200.70 Kb Urbanistická štúdia malopodlažnej výstavby Pieskový hon - Nová farma: textová časť (dokument vznikol automatickým prevedením textu z papierovej podoby - za chyby pri prevode nezodpovedáme) 2443  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 571.39 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.12.2011 2074  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 553.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 26.1.2012 1879  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 585.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 6. 2007 a zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie (21.6.) 1675  
icon Komisie MZ 91.65 Kb Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce 1585  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.67 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 4. 8. 2009 1548  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 521.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 4. 2010 1544  
icon Cestovné výdavky v roku 2007 107.01 Kb Správa do MZ z vykonania kontroly plnenia rozpočtu - cestovné výdavky 1511  
icon Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 170.16 Kb Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 1499  
icon Rozpočet 2007 327.68 Kb Rozpočet MČ na rok 2007 a porovnanie s rokom 2006 1448  
icon Dohoda jazdecké kluby 43.52 Kb Dohoda o dodržiavaní trasy vodenia koní a čistenia verejných priestranstiev na území MČ Bratislava – Rusovce 1437  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 552.96 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 13. 3. 2007 1418  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 528.38 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 10.11.2011 1393  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 547.33 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 15. 12. 2009 1373  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.63 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 7. 1. 2010 1370  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje - grafická príloha 937.13 Kb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 1364  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 504.83 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 21.11.2011 1361  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 528.90 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 18. 10. 2007 1338  

Stránka: 1/5  [next]