Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Uznesenie zo zasadania MZ 577.02 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 20.10.2011 2359  
icon Urbanistická štúdia Nová farma 200.70 Kb Urbanistická štúdia malopodlažnej výstavby Pieskový hon - Nová farma: textová časť (dokument vznikol automatickým prevedením textu z papierovej podoby - za chyby pri prevode nezodpovedáme) 2194  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 2066  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 571.39 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.12.2011 1810  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 553.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 26.1.2012 1622  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 585.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 6. 2007 a zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie (21.6.) 1470  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.67 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 4. 8. 2009 1393  
icon Komisie MZ 91.65 Kb Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce 1347  
icon Cestovné výdavky v roku 2007 107.01 Kb Správa do MZ z vykonania kontroly plnenia rozpočtu - cestovné výdavky 1328  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 521.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 4. 2010 1304  
icon Dohoda jazdecké kluby 43.52 Kb Dohoda o dodržiavaní trasy vodenia koní a čistenia verejných priestranstiev na území MČ Bratislava – Rusovce 1299  
icon Rozpočet 2007 327.68 Kb Rozpočet MČ na rok 2007 a porovnanie s rokom 2006 1279  
icon Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 170.16 Kb Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 1234  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 552.96 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 13. 3. 2007 1232  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 547.33 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 15. 12. 2009 1230  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.63 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 7. 1. 2010 1211  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 528.90 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 18. 10. 2007 1167  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 546.30 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 21. 5. 2009 1167  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 528.38 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 10.11.2011 1160  
icon Návrh rozpočtu na rok 2010 823.81 Kb Návrh rozpočtu Miestneho úradu na rok 2010 1151  

Stránka: 1/5  [next]