Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Rozpočet 2006 - výdavky 99.84 Kb Rozpočet MČ na rok 2006 - výdavky a porovnanie s rokom 2005 691  
icon Rozpočet 2006 - príjmy 76.80 Kb Rozpočet MČ na rok 2006 - príjmy a porovnanie s rokom 2005 754  
icon Akcia firmy Orange 492.54 Kb Odpoveď miestneho úradu na žiadosť agentúry Monarch o konanie kultúrnej akcie Orange-u v Rusovskom parku 829  
icon Odmeny poslancov 2008 38.40 Kb Pravidlá odmenovania poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rusovce a ďalších občanov za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva. 845  
icon Zápisnica Kultúrnej komisie 31.74 Kb Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež 12.3.2007 854  
icon Antidatovaná zmluva 56.97 Kb Antidatovaná zmluva, o ktorej sa hovorilo na MZ 14.4.2011 865  
icon Odmeny poslancov 38.40 Kb Pravidlá odmenovania poslancov MZ a ďalších občanov za ich prácu v komisiách MZ a organizačných zložkách MČ Bratislava – Rusovce 873  
icon Informácia o prechode na Euro 64.51 Kb Informácia o prechode na euro v podmienkach mestskej časti 878  
icon Rekonštrukcia centrálnej zóny - zamietnutie 132.90 Kb Zamietavá odpoveď z Ministerstva výstavby na žiadosť o poskytnutie príspevku na Rekonštrukciu centrálnej zóny. 912  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 85.50 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 14.4.2011 927  
icon Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 2007 72.19 Kb Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ - príjmov a výdavkov k 31. 12. 2007 970  
icon Výrub stromov v Gaštanovej aleji 3.37 Mb Svedectvo občana o postupe investora na Novej farme 978  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 36.35 Kb Uznesenie z mimoriadneho zasadania MZ 8. 4. 2009 1014  
icon Zápisnica Stavebnej komisie 488.96 Kb Zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie MZ Rusovce 1. marca 2007 1029  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 497.66 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 15.10.2010 1066  
icon Priority mestskej časti na I. polrok 2008 560.64 Kb Návrh priorít v I. polroku 2008 1072  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 516.61 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 22. 5. 2008 1083  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.25 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 15. 1. 2009 1083  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 510.46 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 19. 2. 2009 1094  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 549.38 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 23.9.2010 1098  

Stránka: 1/5  [next]