Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Zápisnica Kultúrnej komisie 31.74 Kb Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež 12.3.2007 713  
icon Zápisnica Stavebnej komisie 488.96 Kb Zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie MZ Rusovce 1. marca 2007 884  
icon Zápisnica stavebno–bytovej komisie 1.65 Mb Zápisnica z rokovania stavebno –bytovej komisie dňa 4.9.2008 1117  
icon Rekonštrukcia centrálnej zóny - zamietnutie 132.90 Kb Zamietavá odpoveď z Ministerstva výstavby na žiadosť o poskytnutie príspevku na Rekonštrukciu centrálnej zóny. 749  
icon Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 2007 72.19 Kb Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ - príjmov a výdavkov k 31. 12. 2007 817  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 2257  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje - grafická príloha 937.13 Kb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 1242  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 498.18 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 8. 2008 1021  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 513.54 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 12. 2006 1210  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 36.35 Kb Uznesenie z mimoriadneho zasadania MZ 8. 4. 2009 856  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 617.47 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.2.2011 1062  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 571.39 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.12.2011 1929  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.63 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 7. 1. 2010 1282  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.67 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 4. 8. 2009 1465  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 510.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 30. 10. 2008 981  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 537.60 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29.9.2011 1172  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 500.74 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 7. 2008 1016  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 521.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 4. 2010 1442  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.12 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 10. 2009 1112  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 585.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 6. 2007 a zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie (21.6.) 1557  

Stránka: 1/5  [next]