Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Zápisnica Kultúrnej komisie 31.74 Kb Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež 12.3.2007 638  
icon Zápisnica Stavebnej komisie 488.96 Kb Zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie MZ Rusovce 1. marca 2007 813  
icon Zápisnica stavebno–bytovej komisie 1.65 Mb Zápisnica z rokovania stavebno –bytovej komisie dňa 4.9.2008 1041  
icon Rekonštrukcia centrálnej zóny - zamietnutie 132.90 Kb Zamietavá odpoveď z Ministerstva výstavby na žiadosť o poskytnutie príspevku na Rekonštrukciu centrálnej zóny. 681  
icon Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 2007 72.19 Kb Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ - príjmov a výdavkov k 31. 12. 2007 749  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 2066  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje - grafická príloha 937.13 Kb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 1134  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 498.18 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 8. 2008 952  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 513.54 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 12. 2006 1105  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 36.35 Kb Uznesenie z mimoriadneho zasadania MZ 8. 4. 2009 789  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 617.47 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.2.2011 985  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 571.39 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.12.2011 1810  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.63 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 7. 1. 2010 1211  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.67 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 4. 8. 2009 1393  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 510.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 30. 10. 2008 913  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 537.60 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29.9.2011 1065  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 500.74 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 7. 2008 950  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 521.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 4. 2010 1304  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.12 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 10. 2009 1042  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 585.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 6. 2007 a zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie (21.6.) 1470  

Stránka: 1/5  [next]