Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Zápisnica Kultúrnej komisie 31.74 Kb Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport, školstvo a mládež 12.3.2007 849  
icon Zápisnica Stavebnej komisie 488.96 Kb Zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie MZ Rusovce 1. marca 2007 1024  
icon Zápisnica stavebno–bytovej komisie 1.65 Mb Zápisnica z rokovania stavebno –bytovej komisie dňa 4.9.2008 1276  
icon Rekonštrukcia centrálnej zóny - zamietnutie 132.90 Kb Zamietavá odpoveď z Ministerstva výstavby na žiadosť o poskytnutie príspevku na Rekonštrukciu centrálnej zóny. 909  
icon Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 2007 72.19 Kb Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ - príjmov a výdavkov k 31. 12. 2007 966  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 3232  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje - grafická príloha 937.13 Kb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 1666  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 498.18 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 8. 2008 1170  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 513.54 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 12. 2006 1375  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 36.35 Kb Uznesenie z mimoriadneho zasadania MZ 8. 4. 2009 1011  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 617.47 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.2.2011 1217  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 571.39 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.12.2011 2417  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.63 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 7. 1. 2010 1420  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.67 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 4. 8. 2009 1592  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 510.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 30. 10. 2008 1110  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 537.60 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29.9.2011 1610  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 500.74 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 7. 2008 1139  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 521.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 4. 2010 1609  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.12 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 10. 2009 1239  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 585.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 6. 2007 a zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie (21.6.) 1737  

Stránka: 1/5  [next]