Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.12 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 10. 2009 1242  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 506.88 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 24. 9. 2009 1108  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 534.02 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 17. 9. 2009 1140  
icon Plan hospodárskeho a sociálneho rozvoja 3.11 Mb Prezentácia PHSR zo dňa 2.9.2009. Dokument prezentuje výsledky pracovných skupín a bude podkladom pre rokovanie MZ. Nejde o konečný dokument. 1157  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.67 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 4. 8. 2009 1597  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 537.09 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 25. 6. 2009 1274  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 546.30 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 21. 5. 2009 1386  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 508.93 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 23. 4. 2009 1306  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 36.35 Kb Uznesenie z mimoriadneho zasadania MZ 8. 4. 2009 1015  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.12 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 26. 3. 2009 1277  
icon Dohoda jazdecké kluby 43.52 Kb Dohoda o dodržiavaní trasy vodenia koní a čistenia verejných priestranstiev na území MČ Bratislava – Rusovce 1512  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 510.46 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 19. 2. 2009 1094  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.25 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 15. 1. 2009 1083  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 557.57 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 11. 12. 2008 1299  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 515.58 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 27. 11. 2008 1129  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 510.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 30. 10. 2008 1113  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 529.92 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 18. 9. 2008 1165  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.76 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 2. 9. 2008 1163  
icon Informácia o prechode na Euro 64.51 Kb Informácia o prechode na euro v podmienkach mestskej časti 878  
icon Zápisnica stavebno–bytovej komisie 1.65 Mb Zápisnica z rokovania stavebno –bytovej komisie dňa 4.9.2008 1279  

[prev]  Stránka: 3/5  [next]