Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 2007 72.19 Kb Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ - príjmov a výdavkov k 31. 12. 2007 864  
icon Odmeny poslancov 2008 38.40 Kb Pravidlá odmenovania poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rusovce a ďalších občanov za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva. 720  
icon Cestovné výdavky v roku 2007 107.01 Kb Správa do MZ z vykonania kontroly plnenia rozpočtu - cestovné výdavky 1446  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 498.18 Kb Uznesenie zo zasadania MZ 19. 8. 2008 1056  
icon Zápisnica stavebno–bytovej komisie 1.65 Mb Zápisnica z rokovania stavebno –bytovej komisie dňa 4.9.2008 1152  
icon Dohoda jazdecké kluby 43.52 Kb Dohoda o dodržiavaní trasy vodenia koní a čistenia verejných priestranstiev na území MČ Bratislava – Rusovce 1389  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 509.44 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 25. 2. 2010 1115  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 552.96 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 24.3.2011 1071  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 85.50 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 14.4.2011 829  
icon Rozpočet 2006 - príjmy 76.80 Kb Rozpočet MČ na rok 2006 - príjmy a porovnanie s rokom 2005 645  
icon Rozpočet 2006 - výdavky 99.84 Kb Rozpočet MČ na rok 2006 - výdavky a porovnanie s rokom 2005 603  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 504.32 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 19. 4. 2007 1086  
icon Rozpočet 2007 327.68 Kb Rozpočet MČ na rok 2007 a porovnanie s rokom 2006 1396  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 517.12 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 17. 5. 2007 1195  
icon Akcia firmy Orange 492.54 Kb Odpoveď miestneho úradu na žiadosť agentúry Monarch o konanie kultúrnej akcie Orange-u v Rusovskom parku 740  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 537.09 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 20. 9. 2007 1207  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 528.90 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 18. 10. 2007 1274  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 532.48 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 24. 1. 2008 1127  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.16 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 2. 2008 1145  
icon Priority mestskej časti na I. polrok 2008 560.64 Kb Návrh priorít v I. polroku 2008 956  

[prev]  Stránka: 2/5  [next]