Dokumenty - Miestny úrad
Dokumenty týkajúce sa Miestneho úradu Rusovce, ako aj Miestneho zastupiteľstva a poslancov.


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje 1.45 Mb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 3270  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 577.02 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 20.10.2011 3191  
icon Urbanistická štúdia Nová farma 200.70 Kb Urbanistická štúdia malopodlažnej výstavby Pieskový hon - Nová farma: textová časť (dokument vznikol automatickým prevedením textu z papierovej podoby - za chyby pri prevode nezodpovedáme) 2620  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 571.39 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 8.12.2011 2437  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 553.98 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 26.1.2012 2240  
icon Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 170.16 Kb Návrh VZN o obmedzeniach pri stavebných prácach 1834  
icon Komisie MZ 91.65 Kb Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce 1759  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 528.38 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 10.11.2011 1752  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 585.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 28. 6. 2007 a zápisnica z rokovania stavebno-bytovej komisie (21.6.) 1744  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 504.83 Kb Uznesenia z mimoriadneho zasadania MZ 21.11.2011 1700  
icon Návrh na rekonštrukciu Gaštanovej aleje - grafická príloha 937.13 Kb Výsledný dokument posudku a rekonštrukcie Gaštanovej aleje schválený na zasadnutí MZ 20.3.2012 1682  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 501.25 Kb Uznesenia z ninoriadneho zasadania MZ 18.8.2011 1640  
icon Interpelácia poslancov 28.67 Kb Interpelácia poslancov Kalmára, Šišku a Winter ohľadom projektu Servus Pontis 1638  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 537.60 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29.9.2011 1628  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 521.73 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 29. 4. 2010 1618  
icon Uznesenie zo zasadania MZ 540.67 Kb Uznesenia zo zasadania MZ 4. 8. 2009 1600  
icon Cestovné výdavky v roku 2007 107.01 Kb Správa do MZ z vykonania kontroly plnenia rozpočtu - cestovné výdavky 1588  
icon Interpelácia poslancov 36.35 Kb Interpelácia poslancov Kalmára, Šišku a Winter ohľadom výcvikovej streľby za Rusovcami 1577  
icon Obnova Rusovského parku 1.15 Mb Odpoveď z Úradu vlády ohľadom plánovanej údržby a obnovy Rusovského parku poslankyni MZ K. Winter 1569  
icon Interpelácia Róberta Kalmára 33.79 Kb Interpelácia Róberta Kalmára zo dňa 26.1.2012 1551  

Stránka: 1/5  [next]