Komunálne voľby 2014

Termíny pred voľbami

24.9. Vznikla miestna volebná komisia, ktorá vydáva osvedčenia o registrácii kandidátov
11.10. Do tohto termínu (35 dní pred voľbami) musia byť zverejnené zoznamy kandidátov
26.10. Strany musia do tohto termínu (20 dní pred voľbami) delegovať členov oboch okrskových volebných komisií
29.10. 7:00 - 13.11. 7:00 Predvolebná kampaň (17 až 2 dni pred voľbami)
15.11. Voľby

Čas a miesto volieb

Voľby sa uskutočnia v sobotu 15.11.2010 od 7.00 do 20.00 hod. V Rusovciach sú tri volebné okrsky, do ktorých sú občania rozdelení podľa bydliska. Váš volebný okrsok nájdete na oznámení o mieste konania volieb, ktoré ste dostali od Miestneho úradu. Po preukázaní sa preukazom totožnosti dostanete štyri volebné hárky.

Spôsob voľby

Voľba starostu mestskej časti – na volebnom hárku zakrúžkujte 1 kandidáta.
Voľba primátora Bratislavy – na volebnom hárku zakrúžkujte 1 kandidáta.
Voľba poslancov miestneho zastupiteľstva – môžete zakrúžkovať maximálne 9 kandidátov. Môžete aj menej, podľa vášho uváženia.
Voľba poslanca mestského zastupiteľstva – na volebnom hárku zakrúžkujete 1 kandidáta.

Kandidáti

Starosta Rusoviec - kandidujú 4 kandidáti.
Primátor Bratislavy - kandiduje 10 kandidáti.
Poslanci miestneho zastupiteľstva - kandiduje 25 kandidátov.
Mestskí poslanci za Rusovce - kandidujú 6 kandidáti.

Volebné komisie

Miestna volebná komisia


Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?