Komunálne voľby 2010

Termíny pred voľbami

3.10. Vznikla miestna volebná komisia, ktorá vydáva osvedčenia o registrácii kandidátov
23.10. Do tohto termínu (35 dní pred voľbami) musia byť zverejnené zoznamy kandidátov
7.11. Strany musia do tohto termínu (20 dní pred voľbami) delegovať členov oboch okrskových volebných komisií
10.11. 7:00 - 25.11. 7:00 Predvolebná kampaň (17 až 2 dni pred voľbami)
27.11. Voľby

Čas a miesto volieb

Voľby sa uskutočnia v sobotu 27.11.2010 od 7.00 do 20.00 hod. V Rusovciach sú dva volebné okrsky, do ktorých sú občania rozdelení podľa bydliska. Váš volebný okrsok nájdete na oznámení o mieste konania volieb, ktoré ste dostali od Miestneho úradu. Po preukázaní sa preukazom totožnosti dostanete štyri volebné hárky.

Spôsob voľby

Voľba starostu mestskej časti – na volebnom hárku zakrúžkujte 1 kandidáta.
Voľba primátora Bratislavy – na volebnom hárku zakrúžkujte 1 kandidáta.
Voľba poslancov miestneho zastupiteľstva – môžete zakrúžkovať maximálne 9 kandidátov. Môžete aj menej, podľa vášho uváženia.
Voľba poslanca mestského zastupiteľstva – na volebnom hárku zakrúžkujete 1 kandidáta.

Kandidáti

Starosta Rusoviec - kandidujú 4 kandidáti.
Primátor Bratislavy - kandiduje 5 kandidátov.
Poslanci miestneho zastupiteľstva - kandiduje 28 kandidátov.
Poslnaci na mestskeho poslanca za Rusovce - kandidujú 3 kandidáti.

Občianske oko

Aj tento rok je možnosť, aby na voľby dohliadali nezávislí pozorovatelia Občianskeho oka.

Volebné komisie

Miestna volebná komisia
Okrskové volebné komisie

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?