Miestna volebná komisia
Miestna volebná komisia (MVK) zasadá v tomto zložení:
    • Sidónia Urbanová (nominácia SDĽ) – predseda MVK
    • Katarína Berkovičová (nominácia SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH) – podpredseda
    • Adriana Holúbková – nominácia MČ*
    • Mária Mareková – nominácia MČ *
    • Dušan Andódi – nominácia MČ *

* podľa §14 ods. 2) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.


Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?