Ing. Róbert Kalmár - kandidát na starostu č.3, na poslanca MZ č.15, na mestského poslanca č.3

Výber z predvolebného programu

Férová regulácia výstavby pre lepšie bývanie
Zachovať atraktívny charakter mestskej časti je náročná úloha. Rusovce, rovnako ako celá Bratislava čelia tlaku stavebníkov. Niektoré ich požiadavky sú oprávnené, iné zasa nie. Pri ich posudzovaní sa budeme riadiť férovými pravidlami, ktoré budú postupne zapracované do záväzných dokumentov – územných plánov zóny. Tie budú zohľadňovať v prvom rade potreby občanov a širšie záujmy mestskej časti.
Ďalším problémom, ktorý bude musieť vyriešiť nový starosta sú služby stavebného úradu. Dnes ich pre Rusovce zabezpečuje mestská časť Bratislava - Petržalka. Tá aktuálne vzniesla požiadavku na výrazné navýšenie finančného spolupodieľania sa malých mestských častí na chode stavebného úradu. Ako starosta sa budem snažiť dohodnúť s okolitými mestskými časťami, na vytvorení spoločného stavebného úradu pre Rusovce, Jarovce a Čunovo, tak aby služby stavebného úradu boli efektívnejšie a zároveň sa priblížili našim občanom.
Nielen výstavba bytov ale aj zodpovedajúce služby
V novovybudovaných častiach Rusoviec chýbajú obchody a služby. Chcem, aby Rusovce boli viac než len priestor na prespávanie. Budem preto podporovať vznik nového obchodného centra a taktiež budem presadzovať zapracovanie zodpovedajúceho rozsahu služieb občianskej vybavenosti do územných plánov zón Rusoviec. Tak, aby Rusovčania nemuseli za nimi zbytočne cestovať.
Aby jazerá ostali verejné
Pod mojím vedením mestská časť Bratislava - Rusovce využije všetky prostriedky, aby ostali Rusovské jazerá prístupné pre verejnosť. Opakovane sme mali možnosť čítať o snahách odkúpiť a následne oplotiť, zastavať toto cenné územie, ktoré poskytuje Rusovčanom priestor na oddych a láka tiež do Rusoviec množstvo návštevníkov. Rusovské jazerá by sa mali rozvíjať v prvom rade v prospech našich občanov, ale zároveň za podmienky, aby ostali prístupné pre všetkých a vsadené do prírodného prostredia.
Podpora nových a zachovávanie existujúcich kultúrnych a spoločenských tradícií
Pre našu mestskú časť, ktorej história siaha do čias Rímskej ríše a ďalej, je zachovanie a zveľaďovanie kultúrnych a spoločenských tradícií záväzkom voči našim predkom. Zároveň je to však príležitosť pre bližšie spoznávanie sa medzi dlhoročnými a novými obyvateľmi Rusoviec. Sú to aj príležitosti pre ukázanie návštevníkom Rusoviec, že aj malá mestská časť dokáže dôstojne oslavovať a má na čo byť hrdá.
Cintorín do správy mestskej časti
Už počas končiaceho volebného obdobia som ako poslanec miestneho zastupiteľstva podporoval prevzatie cintorína v Rusovciach do správy našej mestskej časti. Som toho názoru, že my Rusovčania máme určite silnejší vzťah k miestu posledného odpočinku našich predkov ako mestská organizácia Marianum. Práve preto budem aj naďalej presadzovať prevzatie rusovského cintorína do správy Mestskej časti Bratislava - Rusovce, aby sme ho mohli postupne spolu zveľaďovať.
Bezpečné prechody a spomaľovacie ostrovčeky
Priznajme si, že prejsť cez Balkánsku ulici je v čase dopravnej špičky veľký problém. Autá neustále prichádzajú, niektoré doslova ohrozujú chodcov agresívnou jazdou a vysokou rýchlosťou. Preto potrebujeme zabezpečiť bezpečné prechody pre chodcov tak, aby sa zbytočne nebrzdila premávka, kde to nie je nevyhnutné.
Vytvoriť podmienky pre obchvat Rusoviec
Počet áut na cestách v Rusovciach rastie a s tým prichádzajú aj problémy. Mestská časť Rusovce žiaľ nikdy nebude disponovať vlastnými zdrojmi v potrebnej výške na výstavbu obchvatu. Aj napriek tomu sa Rusovská samospráva pod mojím vedením bude snažiť spolu s ostatnými kompetentnými inštitúciami zabezpečiť a vytvoriť podmienky pre jeho výstavbu.
Lepšie podmienky pre parkovanie
Parkovanie pozdĺž Balkánskej ulice najmä smerom na Jarovce je dnes ťažko možné. Autá buď po zaparkovaní zasahujú do vozovky alebo prekážajú chodcom. Ďalším problémom je parkovanie v centre Rusoviec počas letných mesiacov, kedy smeruje na Rusovské jazerá veľa návštevníkov. Mojou snahou bude vytvoriť nové parkovacie možnosti smerom k Rusovským jazerám. Taktiež sa zameriam na úpravu chodníkov a zelených plôch pozdĺž Balkánskej ulice v záujme vytvoriť plnohodnotné parkovacie miesta.
Posilnenie MHD najmä v letných mesiacoch
Počet obyvateľov Rusoviec sa zvyšuje a tým logicky narastajú postupne aj nároky na kapacitu MHD. Taktiež dlhodobo nie je riešený problém zvýšených prepravných nárokov na MHD v letných mesiacoch, kedy smeruje množstvo návštevníkov z iných mestských častí na jazerá. Budem preto presadzovať posilnenie prepravnej kapacity existujúcich liniek MHD premávajúcich do Rusoviec a to najmä v letných mesiacoch tak, aby mohli sa aj Rusovčania dôstojne dostať domov z práce.
Lepšie podmienky pre fungovanie ZŠ a MŠ
Hlavným problémom základnej školy je majetkovo nevysporiadaný školský areál. V spolupráci s magistrátom budem preto hľadať cesty ako postupne tento problém vyriešiť. Zmeniť dezolátny stav budovy materskej školy považujem tiež za svoju prioritu. Škola potrebuje jednoducho zázemie, ktoré jej nebude príťažou , ale naopak bude vytvárať možnosti pre jej ďalší rozvoj.
Športoviská pre širokú verejnosť
Budem presadzovať vybudovanie športovísk pre širokú verejnosť, ktoré Rusovciam v súčasnosti veľmi chýba. Po zmenšení školského dvora má rusovská mládež problém zahrať si obyčajný basketbal.
Podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež
Areál základnej školy, by mal byť priestorom, kde môžu deti a mládež tráviť aj svoj voľný čas. Okrem toho si budem vážiť a podporovať všetky zmysluplné voľno-časové aktivity venované deťom a mládeži v našej mestskej časti nech už sú to futbalisti, hasiči, detský folklórny súbor alebo Kukulienka.

Viac o programe nájdete na www.robertkalmar.sk

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?