Horváth Peter - kandidát na poslanca MZ č. 11
Horváth Peter: profil kandidáta na www.spoluprerusovce.sk

Predvolebné sľuby

Podporím rozbehnuté projekty na rekonštrukciu komunikácií, prechodov pre chodcov a rekonštrukciu MŠ.

Spoločný program kandidátov koalície

DOPRAVA
Červenou farbou zvýraznené prechody pre chodcov sú len prvým krokom k tomu, aby sme mohli bezpečne prejsť do parku, či do školy.
Budeme presadzovať:
semafor pri pošte
vybudovanie kruhového objazdu
merače rýchlosti pri vstupoch do obce
vybudovanie obchvatu Rusoviec v spolupráci s BSK a štátom pri financovaní
zrušenie jednosmerných ulíc pre cyklistov

VÝSTAVBA
Chceme, aby si Rusovce zachovali doterajší ráz. Nepodporíme zmeny územného plánu, ktoré by umožnili výstavbu bytoviek, či veľkého počtu nových domov.
Záleží nám , ako bude vyzerať vstup do Rusoviec, preto budeme trvať na vypracovaní a schválení územného plánu zóny pred začatím výstavby po oboch stranách cesty pri futbalovom ihrisku.
Budeme zásadne proti:
výstavbe rodinných a bytových domov na plochách určených pre šport, alebo zeleň.
výstavbe „sídliskového typu“
Budeme presadzovať:
výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny
zriadenie spoločného stavebného úradu pre Rusovce, Jarovce a Čunovo, namiesto terajšieho úradu v Petržalke.

ŠKOLA A ŠKÔLKA
Budeme presadzovať :
rekonštrukciu materskej školy
majetkové vysporiadanie školského areálu a dobudovanie športovísk
zlepšenie komunikácie medzi poslancami, úradom a vedením školy a škôlky.

BEZPEČNOSŤ
Budeme presadzovať:
aby sa začalo s budovaním kamerového systému v Rusovciach
aby si mestská polícia v Rusovciach plnila svoje úlohy
aby bol do Rusoviec pridelený policajt, ktorý dobre pozná Rusovce, teda obyvateľ Rusoviec.
aby boli vymenené aj posledné plechové zastávky za nové o svetlené zastávky zo skla, čiže za bezpečnejšie.

KULTÚRA A ŠPORT
Budeme podporovať:
organizovanie tradičných podujatí pre mladých aj starších v spolupráci s občianskymi združeniami
prácu DFS Gerulata
prácu MFK Rusovce a DHZ Rusovce
akcie seniorov
prácu aktívnych občianskych združení

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADY
Budeme presadzovať:
prostredníctvom mestského poslanca príspevok od mesta na zber odpadkov po turistoch z celého mesta počas letnej sezóny.
aby mesto vybudovalo stojiská na separovaný odpad v lokalitách Prímestské bývanie a Pri gaštanovejaleji.
vytvorenie podmienok pre spracovanie drevitej a zelenej hmoty
skultúrnenie okolia jazier pri zachovaní prírodného prostredia
definitívne vyriešenie problému s koníčkarmi

INFRAŠTRUKTÚRA RUSOVIEC
Zasadíme sa o :
dokončenie rekonštrukcie Hájovej ulice
vybudovanie kanalizácie na Maďarskej ulici
vybudovanie novej komunikácie na krátkej Keltskej
získanie cintorína pod správu mestskej časti

SLUŽBY
Podporíme revitalizáciu plochy pri zdravotnom stredisku, kde by malo vzniknúť nové zdravotné stredisko s rozšírenými službami, supermarket, drogéria, banka, kaviareň a námestie umožňujúce organizovanie drobných spoločenských udalostí a stretávanie sa ľudí.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?