Bošková Janette - kandidátka na starostu č.2 a na poslanca č. 5
Janette B o š k o v á, nezávislá kandidátka na starostu a poslanca MČ- RUSOVCE

Milí spoluobčania,

dovoľte, aby som sa Vám prostredníctvom tohto listu predstavila,
a tým čo ma poznajú, pripomenula.

Skôr než začnem písať – a Vy čítať, čo by sa dalo a čo je pre mňa neoddeliteľnou prioritou v prípade zvolenia do akejkoľvek už menovanej funkcie, chcem, aby ste vedeli, že nie som s nikým zviazaná a ani nikomu zaviazaná, kandidujem na post starostu a poslanca z vlastného presvedčenia konať pre obec.
Som si vedomá toho, že človek na tejto pozícii, by mal byť telom aj dušou spriaznení s okolím a jeho dianím. Je to úloha, ktorá nie je len o veľkej zodpovednosti, riadení, ale najmä práca s ľuďmi. Nie je to činnosť, ktorá sa dá zvládnuť ako individualista, je to práca za, ktorou stojí team svedomitých ľudí.
Prajem všetkým - nech máme pri voľbách čistú myseľ a šťastnú ruku.

Môj „STRUČNÝ ŽIVOTNÝ PRÍBEH“

Narodila som sa robotníckej rodine v rozkvete komunistickej doby a ešte k tomu aj na sviatok práce. Vyštudovala som SPŠ - Elektrotechnickú – K. Adlera 5 BA, po maturite som začala pracovať ako:

  • programátor - technik Slovenské Telekomunikácie – ústredie, Kolárska 12 BA, kde som zdokonaľovala a prehlbovala už získanú teóriu do praxe, moja púť získavania skúseností však tu nekončí. O pár rokov neskôr som vyhrala konkurz na obsadenie pozície:
  • asistentka generálneho riaditeľa RM - Systém Slovakia, a. s., po pol roku ma preložili na pozíciu analytik trhu, tu som sa spolu s kolegami podieľala na tvorbe „KNIHY FAKTOV ´97“, keď som zistila, že táto práca je viac menej nie z mojej oblasti, ktorú som študovala a brzdí ma vo vývoji mojej osobnosti, zúčastnila som sa opäť ďalšieho pohovoru a dostala som prácu, ktorá ma nielenže napĺňala, ale mala som z nej radosť. Bola to práca:
  • programátor – technik – školiteľ v jednej osobe, GR-PNS, a. s. Tu som svoju kreativitu mohla naplno využiť, hlavne prácu s ľuďmi, byť nimi ohodnotená úsmevom a šťastím, že sú o niečo múdrejší, ten pocit ma do dnešného dňa hreje a vie rozohriať, keď viem, že som niekomu pomohla.

Môj kariérny postup zastavila povinnosť najkrajšia - stala som sa hrdou mamičkou môjho prvého synčeka, potom došlo obdobie životných skúseností, ktoré ma naučili viac ako nejaká škola, bola to škola života.

Stretla som sa aj so závisťou a nenávisťou, podnikala som, padla a znovu sa postavila na nohy. Potom sa mi, narodil môj druhý synček“, takže keď to zhrniem mám doma troch chlapov.

Po druhej materskej som začala pracovať ako poradca klienta1 v banke, opäť práca, ktorá ma napĺňala, pracovala som s ľuďmi, radila som im a najväčšou odmenou pre mňa bola ich spokojnosť.

Tu som zistila, že sa chcem pohnúť ďalej a v súčasnosti som študentkou:
Vysokej školy EKONÓMIE a MANAŽMENTU verejnej správy v Bratislave.

Dnes s hrdosťou môžem povedať, že vďaka radám starších, skúsenejších a pevného základu výchovy mojich
rodičov som tým, čím som.
Dnes s istotou viem, že riešiť problémy treba s chladnou hlavou, precízne a do úplného konca.
Vážim si všetko: život, radu, pomoc, priateľstvo, pochopila som jedno, že rodinu a skutočných priateľov spoznáš v tom najťažšom okamihu svojho života.

Popri tomto všetkom som členkou DHZ, bola som poslankyňou – predsedala som finančnej komisii, vypomáhala som kultúrnej komisii, radila a prijímala rady, pomáhala ľuďom, čo to najviac potrebovali.
Nikdy mi nezáležalo byť na prvých stránkach novín alebo tabuli cti, zato, že niekto má ochotu pomáhať. Buď to robím preto, lebo CHCEM, a vystačím si predovšetkým so svojou spokojnosťou a so spokojnosťou okolia, alebo nech idem od toho. V rámci svojich schopností a možností vždy rada pomôžem a poradím.

…..A TERAZ K TOMU NA ČO ČAKÁTE ASI VŠETCI...

Nemám v úmysle kritizovať prácu doterajšieho vedenia - riadenia, ale predsa sa na niečo zabúda už niekoľko rokov ako napr.:
  • Materská škola, kedy naposledy bola poskytnutá „väčšia“ finančná čiastka na jej údržbu a bezpečný chod,
  • cesty a chodníky sú ešte stále v niektorých častiach obce v dezolátnom stave,
  • bezpečnosť, nie len na cestách, ale aj na majetku (vandalizmus, zvyšujúca sa kriminalita),
  • stúpa počet slabších sociálnych vrstiev (rodiny s malými deťmi, dôchodcovia aj invalidní občania, nezamestnaní....),
  • osvetlenie a čierne skládky to ani nebudem spomínať, a takto by sa dalo písať o mnohom.
Tu je ešte ďalšia perlička, ako sa dozvedieť, že sa na nás niečo chystá, keď obecný rozhlas nefunguje ako má.
Nehovorím, že sa tu nič neurobilo, ale treba sa vrátiť aj k týmto riešeniam problémov, potom môžu prísť ešte väčšie a väčšie projekty, odkonzultované nami obyvateľmi MČ. Som presvedčená, že je načase, aby sa riešenie týchto problémov pohlo vpred. Nemôžme čakať, že štát za nás niečo spraví a zorganizuje nejakú tú AKCIU „Z“. Je to výlučne len a len v našich rukách.
Ďalším problémom je delenie sa na „novousadlíkov“ a „starých Rusovčanov“. Trápi ma táto otázka a vynasnažím sa, aby táto osobná deľba sa netýkala osôb, ale časti dediny. Starší Rusovčania ju delili kedysi ako „horný koniec“ a „dolný koniec“. To neznamenalo boj o pozíciu medzi ľuďmi, ale slúžilo na pomenovanie, na orientáciu v daných častiach obce, (napr. ako dnes „Gaštanová alej“...) Noví obyvatelia sú tu a treba ich prijať, vybrali si našu obec pretože každý z nich išiel za svojím snom, Rusovce s ich prítomnosťou omladli. Prišlo sem bývať mnoho mladých rodín. Starých Rusovčanov tiež treba akceptovať, pretože sú tu zopár desiatok rokov. Chce to len nájsť si čas a spoločnú reč. Veď na počet obyvateľstva sme necelých šestnásť 12 poschodových budov so štyrmi členmi v domácnosti, štyri byty na podlaží. To je jedna menšia ulica v PETRŽALKE

Sľubovať a realizovať sú dve odlišné činnosti, preto by som rada Vám voličom predstavila svoje plány.
„V porovnaní s ostatnými kandidátmi, sa Vám možno budú zdať skromné“, ale pri zamyslení skôr realizovateľné. Sľúbiť a dodržať môžem predovšetkým to čo mi svedomie, ľudský prístup k veci dovolí: „Zmobilizovať všetky svoje sily, NESKLAMAŤ VAŠU DÔVERU, ktorú mi VY voliči svojimi hlasmi preukážete.“

VOLEBNÝ PROGRAM, resp. čo dosiahnuť ?


  • Rekonštrukcia interiéru a exteriéru MŠ, úprava školského dvoru
  • Zmena vnímania a riešenia otázok - problémov sociálnej politiky
  • Zvýšiť bezpečnosť na frekventovanejších úsekoch ciest v obci, stacionárny radar, spolupráca s PZ a Mestskou políciou, umiestnenie spomaľovačov v oblastiach vjazdov do obytných častí,...
  • Znížiť riziko vandalizmu a kriminality, inštalácia kamerového systému
  • Vybudovanie bezpečných detských ihrísk
  • Zeleň: úprava širšieho okolia Rusoviec výsadba novej zelene a rastlín
  • Oprava a údržba obecného rozhlasu
  • Oprava chodníkov Balkánska ul. a zároveň vytvorenie parkovacích miest, tak, aby parkovanie na tejto ceste nevystavovalo chodcov možnému riziku,
  • Vybudovanie cyklo-chodníku (veď aj cyklisti sú účastníci cestnej premávky)
  • Prideľovanie finančných odmien podľa skutočne vynaloženej činnosti komisii MZ a starostu, rozdelenie finančných prostriedkov Občianskym združeniam podľa ich podielu úžitku v obci a jej obyvateľom

…...keď tieto úlohy budú splnené, až potom sa môžeme zaoberať s ďalšími, ako napr. zvýšenie počtu poskytovaných služieb (potraviny, drogéria, výstavby,...) týmto chcem len podotknúť, že nie som proti výstavbám a rozširovaniu potrebného k životu RUSOVIEC, ale kto sem príde bývať, keď mu ponúkneme len pozemok bez sociálnej vybavenosti a množstva iných potrebných vecí. Nebránim sa ani tomu pocitu radosti, ak sa urobí niečo navyše pre Vašu spokojnosť.

Všetci sme ľudia, ktorých už unavuje neustále osočovanie kandidátov, hlavne pred voľbami, či už parlamentných alebo komunálnych. Každý z nás má právo voliť, mať svoj názor, ba dokonca ho aj povedať! Preto mi dovoľte poprosiť Vás voličov, či už sa rozhodnete dať svoj hlas mne, alebo inému kandidátovi, zamyslite sa a potom podíďte k volebným urnám.

S pozdravom a úctou ostáva Janette Bošková

POZVÁNKA: Dňa 16.11.2010 o 16:00 pred hasičskou zbrojnicou, by som Vás rada privítala na stretnutí, kde svoje názory, námety čo zmeniť, čo Vás trápi, môžeme spolu prediskutovať a bližšie sa vzájomne spoznať. Neváhajte a príďte! Teším sa, spolu to pôjde lepšie.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?