Odpovede kandidátov na poslancov MZ - 6. časť

Rôzne

23. Venovali ste sa v poslednom období dobrovoľnej činnosti v Rusovciach? V ktorej oblasti? Čo konkrétne?
24. Ktorej komisii by ste chceli predsedať?
25. Ktorú kultúrnu akciu v Rusovciach máte najradšej a prečo?
26. Kľúčovou osobou v obci je starosta. Aké vlastnosti/zručnosti by mal podľa vás mal mať?
27. Čo považujete za najkľúčovejšie v pracovnej náplni mestského policajta pre našu MČ? Čomu by sa mal najviac venovať?

23. Venovali ste sa v poslednom období dobrovoľnej činnosti v Rusovciach? V ktorej oblasti? Čo konkrétne?

Badalová K.: Dobrovoľné aktivity s deťmi z detských domovov a nevidiacich (mimo Rusoviec).
Baranec R.: Neuviedol.
Berkovič A.: 12 rokov predseda ZRPŠ, rodičovské plesy. Metodicky napomáham MFK.
Bošková J.: Hasiči - ako členka DHZ. Čistenie svojho okolia a detského ihriska.
Bugár I.: Organizácia Dní Rusoviec - vybavoval som Lúčnicu Čistenie priestranstva pri jazere.
Danihel P.: Životné prostredie (Rusovské jazerá a odstránenie čiernej skládky Gaštanová alej), príprava a založenie nového OZ Máme radi Rusovce, ktoré zorganizovalo už viacero kultúrno – spoločenských podujatí, opravilo a vymaľovalo dve zdevastované zastávky MHD a má už naplánovaných množstvo ďalších aktivít. Rovnako som sa snažil podporiť chov oviec nebohého p. Gőndőra – Rusovská horáreň.
Fajta Ľ.: Finančný príspevok na zveľadenie školy.
Golej P.: Vo futbale.
Horváth P.: Vo futbale.
Hrubá H.: Plán hosp. a soc. rozvoja – spolupráca na finálnej koncepcii, Rusovské noviny tlačené aj na internete. Médiá: Rusovské noviny + internet
Jamborová J.: Hasiči - reprezentácia MČ. Brigády na čistenie obce.
Jenčík R.: Rôzny sponzoring - hasiči, futbalisti. Brigády 2 krát do roka.
Kalmár R.: Čistenie priestorov okolo jazier
Karácsony J.: Výpomoc pri kultúrnych akciách. Rôzne brigády. Podpora futbalu.
Lovász A.: Šport - detská prípravka futbal - manažér futbalu. Vytvorila sa prípravka, máme dvoch trénerov - zasponzorovali sme dresy a budujeme to bez fin. pomoci z MFK.
Mančík M.: Pomáhal som riešiť stojisko odpadu, stav gaštanov. Zorganizoval som čistenie sôch.
Mede A.: Kultúra: Pracoval som 3 roky ako riaditeľ umeleckého súboru. Doniesol som sem Dni Rusoviec. Životné prostredie: Brigády okolo jazier, rampy na prístupe k jazerám.
Papánková E.: Výpomoc pri organizovaní stretnutí a petícií ohľadom životného prostredia..
Šiška M.: Futbalu, ako funkcionár MFK
Straka T.: Imobility – poradenské občianske združenie – to robím všeobecne. Na základe dohody s MPSVR SR – zo Švédska donášajú invalidné vozíky a ja ich roznášam ľuďom v meste. V Rusovciach som ich dal štyrom ľuďom. Veterán klub – trojhraničný klub. Pretekanie. Každoročne medzinárodné stretnutie – štart od Pontea.
Tulek M.: Čistenie starej fary. Vybavovanie listiny pri príležitosti 800 výročia. Práca v Nature.
Vandrášeková V.: Neuviedla.
Vojtko P.: Pravidelné brigády na čistenie jazier.
Winter K.: Upratovanie kostola. Brigády. Riešenie konkrétnych problémov občanov.


24. Ktorej komisii by ste chceli predsedať?

Badalová K.: Kultúrnej.
Baranec R.: Kultúrna komisia - chcem vyzdvihnúť našu kultúru, viac akcií, rodinné pikniky, súťaže a pod.
Berkovič A.: Komisia ochrany verejného záujmu - je to o uplatňovaní právnych noriem, s ktorými mám veľké skúsenosti.
Bošková J.: Finančnej - aby som mohla spravodlivo rozdeľovať financie.
Bugár I.: Finančnej - na základe dlhodobých skúseností.
Danihel P.: Stavebno-bytová - ovládam rozvoj obce, územné plánovanie, zmeny úp, územné plány zóny. Treba eliminovať problémy územného plánovania. Mám strach, že sa tu bude stavať bezhlavo a chcem tomu zabrániť.
Fajta Ľ.: Stavebno-bytová. Mám stavebné vzdelanie. Nebránim sa ani iným komisiám.
Golej P.: Kultúra, šport a mládež
Horváth P.: Nemám preferencie, doteraz som bol členom finančnej.
Hrubá H.: Kultúra, šport a mládež – chcela by som, aby sa vytvorili podmienky pre koncepčné riešenie historického dedičstva a s tým spojeného rozvoja turistického ruchu, napríklad múzejníctva (mám predstavu o Rusovskej izbe, v ktorej by sa nachádzali zachované predmety z minulosti Rusoviec).
Jamborová J.: Sociálna - to som aj robila a na to som odborník.
Jenčík R.: Sociálnej, lebo potom, ako som ju počas minulého obdobia prevzal som zistil, že ma baví pomáhať ľuďom - či už penzistom alebo sociálne slabším.
Kalmár R.: Finančnej, na základe skúsenosti z predchádzajúceho volebného obdobia. Je to najdôležitejšia komisia, má možnosť definovať, kadiaľ sa bude uberať MČ.
Karácsony J.: V prvom období som bol v športovej, venoval som sa nielen futbalu. Buď by som chcel stavebnú alebo kultúrno-športovú.
Lovász A.: Asi finančná.
Mančík M.: Stavebno-bytová - cieľom je vytvorenie územného plánu zóny, ako záväzného dokumentu pre budúci rozvoj Rusoviec.
Mede A.: Nemám preferenciu. Bol som už v sociálnej, kultúrnej aj územnoplánovacej komisii.
Papánková E.: Sociálna komisia - poznám starších ľudí a ich problémy.
Šiška M.: Asi finančná.
Straka T.: Nechcem predsedať, ale chcem byť v komisii dopravnej – venujúcej sa doprave. 38 rokov som pracoval v doprave, v BA meste som bol v dopravnej komisii. Vidím veľa nedostatkov. Mám cenu budovateľ Bratislavy za moje zásluhy pri dopravnej výchove. Vytváral som metodiku pre dopravné ihriská.
Tulek M.: Kultúrnej - je to najaktívnejšia komisia čo sa týka možností stretávania sa s ľuďmi, budovania komunity a stmeľovania ľudí.
Vandrášeková V.: Finančná - aby som vedela, ako sa nakladá s financiami. Predsedať by som zatiaľ nechcela. Radšej budem komunikovať s ľuďmi.
Vojtko P.: V stavebno-bytovej. Mám skúsenosti v tejto oblasti.
Winter K.: Kultúrna komisia.


25. Ktorú kultúrnu akciu v Rusovciach máte najradšej a prečo?

Badalová K.: Dni Rusoviec.
Baranec R.: Páčia sa mi Rusovské dni, lebo sa tam stretávajú ľudia.
Berkovič A.: Dni Rusoviec - je to vzájomné stretnutie Rusovčanov. Tam sa nerozdeľujeme na staro a novo Rusovčanov, je tam hodnota kultúrneho programu našich detských súborov aj profesionálov.
Bošková J.: Súťaž s historickou technikou - spája národy, DHZ sa podarilo pritiahnuť zbory z Rakúska, Nemecka, Česka a Maďarska.
Bugár I.: Dni Rusoviec, najviac sa tam spoja obyvatelia.
Danihel P.: Dni Rusoviec, je to veľká akcia, kde to žije.
Fajta Ľ.: Obecný ples.
Golej P.: Dni Rusoviec, je to tradícia.
Horváth P.: Dni Rusoviec.
Hrubá H.: Všetky mám rada, chcela by som pridať ešte jednu - Gospelový festival v parku.
Jamborová J.: Dni Rusoviec a vatra, ľudia sa zídu, porozprávajú.
Jenčík R.: Dni Rusoviec, podarilo sa nám z nej spraviť veľmi peknú bohatú akciu.
Kalmár R.: Dni Rusoviec, je to pekná tradícia a snaha o cezhraničnú spoluprácu.
Karácsony J.: Dni Rusoviec, veľa ľudí sa tam príde zabaviť, mam z toho radosť.
Lovász A.: Rímske dni - Gerulata - to bolo pekné. Malo to dobrú formu, dalo sa tam niečo dozvedieť.
Mančík M.: Šarkaniáda, lampiónový sprievod.
Mede A.: Dni Rusoviec, ale mám rád všetky akcie.
Papánková E.: Dni Rusoviec - vatra. Je tam veľa ľudí, je to v prírode, je tam príjemná atmosféra.
Šiška M.: Mám rád všetky akcie.
Straka T.: Hasiči – súťaž – je to populárne.
Tulek M.: Dni Rusoviec, je to veľká rusovská udalosť, dobré kultúrne podujatie.
Vandrášeková V.: Dni Rusoviec a vatra - zachováva to pôvodné tradície a združuje všetkých ľudí. Je tam zaujímavý program.
Vojtko P.: Rímske hry v Gerulate a Dni Rusoviec.
Winter K.: Dni Rusoviec, sú stále lepšie.


26. Kľúčovou osobou v obci je starosta. Aké vlastnosti/zručnosti by mal podľa vás mal mať? (vyberte maximálne tri)

  • aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období
  • komunikačné zručnosti
  • kontakty
  • neformálne vzťahy v obci
  • neskorumpovanosť
  • organizačné schopnosti
  • ovládanie cudzích jazykov
  • schopnosť motivovať ľudí
  • skúsenosti s riadením
  • skúsenosti v komunálnej politike
  • vzdelanie
  • iné, .....
Badalová K.: Komunikačné zručnosti. Neskorumpovanosť. Schopnosť motivovať ľudí.
Baranec R.: Komunikačné zručnosti. Neskorumpovanosť. Organizačné schopnosti.
Berkovič A.: Aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období. Organizačné schopnosti. Schopnosť motivovať ľudí.
Bošková J.: Neskorumpovanosť. Organizačné schopnosti. Skúsenosti v komunálnej politike.
Bugár I.: Kontakty. Skúsenosti v komunálnej politike. Vzdelanie.
Danihel P.: Neskorumpovanosť. Schopnosť motivovať ľudí. Skúsenosti s riadením.
Fajta Ľ.: Aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období. Komunikačné zručnosti. Organizačné schopnosti.
Golej P.: Neformálne vzťahy v obci. Schopnosť motivovať ľudí. Skúsenosti s riadením.
Horváth P.: Komunikačné zručnosti. Kontakty. Skúsenosti s riadením.
Hrubá H.: Komunikačné zručnosti. Neskorumpovanosť. Schopnosť motivovať ľudí.
Jamborová J.: Kontakty. Neskorumpovanosť. Mal by komunikovať s ľuďmi a dať na ich názor.
Jenčík R.: Aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období. Neskorumpovanosť. Organizačné schopnosti.
Kalmár R.: Komunikačné zručnosti. Neskorumpovanosť. Organizačné schopnosti.
Karácsony J.: Aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období. Organizačné schopnosti. Skúsenosti s riadením.
Lovász A.: Aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období. Organizačné schopnosti. Schopnosť motivovať ľudí.
Mančík M.: Komunikačné zručnosti. Neskorumpovanosť. Organizačné schopnosti.
Mede A.: Kontakty. Neskorumpovanosť. Skúsenosti v komunálnej politike.
Papánková E.: Aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období. Neskorumpovanosť. Skúsenosti v komunálnej politike.
Šiška M.: Organizačné schopnosti. Načúvať hlasu občanov, byť k dispozícii 24 hodín denne.
Straka T.: Neformálne vzťahy v obci. Organizačné schopnosti. Ovládanie cudzích jazykov .
Tulek M.: Aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období. Neskorumpovanosť. Organizačné schopnosti.
Vandrášeková V.: Aktívna účasť na dianí v mestskej časti v poslednom období. Neformálne vzťahy v obci. Organizačné schopnosti.
Vojtko P.: Komunikačné zručnosti. Organizačné schopnosti. Schopnosť motivovať ľudí.
Winter K.: Komunikačné zručnosti. Neskorumpovanosť. Organizačné schopnosti.

27. Čo považujete za najkľúčovejšie v pracovnej náplni mestského policajta pre našu MČ? Čomu by sa mal najviac venovať? (vyberte maximálne dve)

  • Prevencia budovania čiernych skládok
  • Kontrola dodržiavania zákazu voľného výbehu psov
  • Kontrola porušovania dopravných predpisov (parkovanie na chodníku, jednosmerky)
  • Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku)
  • Riešenie zaberanie verejného priestranstva (stavebný materiál, odpad)
  • Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní
  • Iné
Badalová K.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Baranec R.: Kontrola budovania čiernych skládok. Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní.
Berkovič A.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Bošková J.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Bugár I.: Kontrola budovania čiernych skládok. Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní.
Danihel P.: Človek, ktorý má autoritu, dôveru a bude nekompromisne dohliadať na čistotu, bezpečnosť a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce. V spolupráci s predstaviteľmi obce, mestskou a či štátnou políciou riešiť veci podľa urgentnosti na dennej báze, aby jeho činnosť bola viditeľná pre každého jedného občana.
Fajta Ľ.: Kontrola porušovania dopravných predpisov (parkovanie na chodníku, jednosmerky). Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Golej P.: Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku). Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní.
Horváth P.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Hrubá H.: Kontrola dodržiavania zákazu voľného výbehu psov. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku) - treba to riešiť s políciou.
Jamborová J.: Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku). Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní.
Jenčík R.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Kalmár R.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Karácsony J.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Lovász A.: Kontrola budovania čiernych skládok. Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní.
Mančík M.: Kontrola budovania čiernych skládok. Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní.
Mede A.: Riešenie zaberanie verejného priestranstva (stavebný materiál, odpad). Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní.
Papánková E.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Šiška M.: Kontrola budovania čiernych skládok.
Straka T.: Kontrola budovania čiernych skládok. Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku).
Tulek M.: Riešenie zaberanie verejného priestranstva (stavebný materiál, odpad). Riešenie znečisťovanie verejných priestorov exkrementami psov a koní.
Vandrášeková V.: Predchádzanie vandalizmu (grafiti, ničenie budov a majetku). Znečistovanie okolia rusovského jazera.
Vojtko P.: Kontrola budovania čiernych skládok. Kontrola porušovania dopravných predpisov (parkovanie na chodníku, jednosmerky).
Winter K.: Kontrola budovania čiernych skládok. Osvetová činnosť (prevencia a výchova občanov).


Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?