Odpovede kandidátov na poslancov MZ - 5. časť

Výstavba

19. Máte možnosť podporiť investičný zámer na vybudovanie 100 domov. Do ktorej lokality Rusoviec by ste ho situovali?
20. Súhlasili by ste s výstavbou sídliska s 5 podlažnými domami za predpokladu, že by súčasťou investičného zámeru boli aj významné benefity pre MČ?
21. Podporili by ste v Rusovicach výstavbu uzavretých lokalít na bývanie, tzv. kondomínií?
22. Súhlasili by ste s výstavbou golfového ihriska v niektorej z uvedených lokalít?

19. Máte možnosť podporiť investičný zámer na vybudovanie 100 domov. Do ktorej lokality Rusoviec by ste ho situovali?

Badalová K.: Nebudovať, pokiaľ nevyriešime dopravu.
Baranec R.: Určite nie v chránenej oblasti.
Berkovič A.: Som proti širokoplošnej výstavbe, ak tak oproti MFK za cestou.
Bošková J.: Pri malej hrádzi - oproti ihrisku cez cestu
Bugár I.: Neodpovedal.
Danihel P.: Iba tam, kde je to zmysluplne naplánované v územnom pláne a za prísnej kontroly a podmienok dodržania všetkých vyvolaných investícií do príjazdových ciest, infraštruktúry a občianskej vybavenosti v prospech všetkých občanov.
Fajta Ľ.: Som proti ďalšiemu rozširovaniu Rusoviec, pokiaľ sa nevyrieši dopravná situácia a nevybuduje obchvat.
Golej P.: Som proti rozširovaniu Rusoviec.
Horváth P.: Niekde pri družstve.
Hrubá H.: Som proti výraznému rozširovaniu Rusoviec.
Jamborová J.: Som proti ďalšej výstavbe.
Jenčík R.: Za futbalovým ihriskom.
Kalmár R.: Zóna Sever
Karácsony J.: Smer na Petržalku.
Lovász A.: Som proti výstavbe - ak ale niekedy áno, tak medzi Petržalkou a Rusovcami.
Mančík M.: Sever.
Mede A.: V blízkosti diaľnice.
Papánková E.: Smerom k Bratislave za futbalovým ihriskom.
Šiška M.: Nechal by som to na rozhodnutie ľudí.
Straka T.: Smerom do Petržalky.
Tulek M.: Smerom na Petržalku.
Vandrášeková V.: Za železničnou traťou popri Vývojovej.
Vojtko P.: Nikde, nestavajme nič nové. Rusovce sa nesmú stať satelitom a noclahárňou.
Winter K.: Sever.


20. Súhlasili by ste s výstavbou sídliska s 5 podlažnými domami za predpokladu, že by súčasťou investičného zámeru boli aj významné benefity pre MČ?

Badalová K.: Nie, kvôli zachovaniu charakteru obce.
Baranec R.: Nie, lebo sa má zachovať vidiecky ráz.
Berkovič A.: Podľa ponuky by som mohol o tom uvažovať.
Bošková J.: Nie, s výstavbou sídliska by Rusovce stratili vidiecky charakter.
Bugár I.: Nie.
Danihel P.: Nie, nie je to správna cesta. Zahusťovanie by Rusovciam oveľa viac uškodilo, ako by priniesli benefity.
Fajta Ľ.: Áno, ale musí to byť spojené s riešením infraštruktúry.
Golej P.: Nie, keď chcú bývať na piatom poschodí, nech idú do mesta.
Horváth P.: Nie, kvôli zachovaniu charakteru obce.
Hrubá H.: Nie. Týmto som už prešla ako poslankyňa - bola som jednou zo štyroch, ktorá to nepodporila.
Jamborová J.: Nie.
Jenčík R.: Nie, maximum 3+1.
Kalmár R.: Nie.
Karácsony J.: Nie.
Lovász A.: Nie, obec na to nie je stavaná - charakter obce treba zachovať.
Mančík M.: Nie, nekorešponduje to s charakterom MČ.
Mede A.: Nie.
Papánková E.: Nie. Rusovce by mali mať nižšiu zástavbu.
Šiška M.: Áno, ale iba v odľahlých lokalitách, ako napríklad v oblasti PD Dunaj.
Straka T.: Som zásadne proti – treba zachovať dedinský ráz.
Tulek M.: Nie.
Vandrášeková V.: Záležalo by od konkrétnej ponuky a rokovania s investorom.
Vojtko P.: Nie. Vidiecky charakter.
Winter K.: Nie, lebo aj bývanie pre viac ľudí sa dá riešiť iným spôsobom.


21. Podporili by ste v Rusovicach výstavbu uzavretých lokalít na bývanie, tzv. kondomínií?

Badalová K.: Nie, ploty rozdeľujú, ak keď chápem hľadisko bezpečnosti.
Baranec R.: Nie, ľudia majú súkromie vo vlastných záhradách, tak prečo by mali byť uzavreté štvrte? Mamičky s kočíkmi tade nemôžu chodiť.
Berkovič A.: Nie.
Bošková J.: Neodpovedala.
Bugár I.: Nechal by som to na obyvateľov danej lokality.
Danihel P.: Nie, je to zlý krok, ubližuje sa novým obyvateľom.
Fajta Ľ.: Nie.
Golej P.: Nie, som proti vyčleňovaniu sa.
Horváth P.: Nie, nevidím v tom zmysel, MČ by z toho mala akurát problémy.
Hrubá H.: Nie, ale zároveň chápem dôvody ľudí v satelitoch, kde sa potrebujú chrániť pred zlodejmi.
Jamborová J.: Nie, sme jedna komunita.
Jenčík R.: Nie.
Kalmár R.: Nie.
Karácsony J.: Som proti tomu. Ak si to sami zrealizujú, tak dobre, ale stavebná firma to určite nemá tak stavať.
Lovász A.: Skôr nie - Rusovce by mali byť jednoliata obec.
Mančík M.: Nie, sociálne vyčleňovanie sa, problém s udržiavaním a prístupom do lokality.
Mede A.: Nechal by som to na uváženie obyvateľov, ale mal by byť umožnený prechod ľudí.
Papánková E.: Nie.
Šiška M.: Nechal by som to na obyvateľov danej lokality.
Straka T.: Nie, ľudia majú žiť otvorene a toto vedie k odcudzeniu.
Tulek M.: Nie.
Vandrášeková V.: Pri rozhodovaní by zavážilo rokovanie s poslancami, starostom a investorom.
Vojtko P.: Necháme to na investora a obyvateľov danej lokality.
Winter K.: Nie.


22. Súhlasili by ste s výstavbou golfového ihriska v niektorej z uvedených lokalít?

    • Lesopark
    • Sysľovské polia
    • Iná, .......
    • Som proti vybudovaniu golfového ihriska
Badalová K.: Som proti vybudovaniu golfového ihriska.
Baranec R.: Som proti vybudovaniu golfového ihriska.
Berkovič A.: Inde -treba úzko spolupracovať s ochranou prírody.
Bošková J.: Nie som proti golfovému ihrisku, ale riadila by som sa verejným názorom.
Bugár I.: Nedopovedal.
Danihel P.: Inde. Športovo-rekreačné projekty môžu byť oživením obytných zón ako aj prímestského bývania a sú určite menej záťažové pre obce ako bytové, priemyselné či logistické projekty. Myslím, že by mali byť situované na okrajoch intravilánu a v blízkosti iných verejne dostupných športovo – rekreačných zón.
Fajta Ľ.: Som proti vybudovaniu golfového ihriska.
Golej P.: Inde.
Horváth P.: Sysľovské polia.
Hrubá H.: Inde - nech sa podporí turisticky ruch.
Jamborová J.: Som proti vybudovaniu golfového ihriska.
Jenčík R.: Lesopark.
Kalmár R.: Mimo chránených území v extraviláne.
Karácsony J.: Lesopark za Pieskovým honom, Novou farmou.
Lovász A.: Inde, ale neviem povedať kde. Nemám problém s golfom.
Mančík M.: Inde.
Mede A.: Inde, niekde pri diaľnici.
Papánková E.: Som proti vybudovaniu golfového ihriska.
Šiška M.: Nechal by som to na občanoch, lokalita by sa vyberala bez zásahu do prírody a bývania.
Straka T.: Som proti vybudovaniu golfového ihriska.
Tulek M.: Inde, mimo chránených oblastí.
Vandrášeková V.: Som proti vybudovaniu golfového ihriska.
Vojtko P.: Inde.
Winter K.: Inde, ale prístupný širokej verejnosti.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?