Odpovede kandidátov na poslancov MZ - 4. časť

Riešenia

15. Obec má k dispozícii na daný rok finančné prostriedky iba na jednu z uvedených možností. Za ktorú by ste hlasovali?
16. Rusovské jazerá. Ktorý variant riešenia je vám najbližší?
17. Myslíte si, že cintorín by mal byť v správe MČ?
18. Ktoré riešenie situácie stromov v Gaštanovej aleji je vám najbližšie?

15. Obec má k dispozícii na daný rok finančné prostriedky iba na jednu z uvedených možností. Za ktorú by ste hlasovali? (kandidáti si museli vybrať jednu z uvedených možností)

  • Odborné ošetrenie stromov v parku.
  • Oprava chodníka
  • Podpora multižánrovej kultúrnej akcie.
  • Vybudovanie cyklochodníka.
  • Vybudovanie detského ihriska
Badalová K.: Odborné ošetrenie stromov v parku.
Baranec R.: Vybudovanie detského ihriska.
Berkovič A.: Vybudovanie detského ihriska.
Bošková J.: Vybudovanie detského ihriska.
Bugár I.: -
Danihel P.: Oprava chodníka.
Fajta Ľ.: Oprava chodníka.
Golej P.: Oprava chodníka.
Horváth P.: Oprava chodníka.
Hrubá H.: Vybudovanie cyklochodníka.
Jamborová J.: Vybudovanie detského ihriska.
Jenčík R.: Oprava chodníka.
Kalmár R.: Oprava chodníka.
Karácsony J.: Vybudovanie detského ihriska.
Lovász A.: Vybudovanie cyklochodníka.
Mančík M.: Oprava chodníka.
Mede A.: Vybudovanie cyklochodníka.
Papánková E.: Odborné ošetrenie stromov v parku.
Šiška M.: Vybudovanie detského ihriska.
Straka T.: Oprava chodníka.
Tulek M.: Oprava chodníka.
Vandrášeková V.: Odborné ošetrenie stromov v parku.
Vojtko P.: Odborné ošetrenie stromov v parku.
Winter K.: Vybudovanie detského ihriska.


16. Rusovské jazerá. Ktorý variant riešenia je vám najbližší?

  • A - Zachovanie v súčasnom stave
  • B - Vybudovanie ihriska a WC, inak nemeniť
  • C - Úprava lokality, prenájom predajných miest –občerstvenie, plážový tovar, voľný vstup,
  • D - Prebudovanie lokality na oplotenú a platenú rekreačnú zónu so zvýhodneným vstupom pre obyvateľov MČ.
Badalová K.: C
Baranec R.: B
Berkovič A.: D
Bošková J.: B
Bugár I.:
Danihel P.: B
Fajta Ľ.: C
Golej P.: A + smetné koše.
Horváth P.: C
Hrubá H.: C - ale dala by som to do správy mesta ako mestské prírodné kúpalisko.
Jamborová J.: D
Jenčík R.: D
Kalmár R.: C - primerane, aby nedošlo k veľkému zásahu do lokality.
Karácsony J.: D
Lovász A.: C
Mančík M.: C
Mede A.: A + treba to čistiť.
Papánková E.: B
Šiška M.: A
Straka T.: D
Tulek M.: B
Vandrášeková V.: C
Vojtko P.: B
Winter K.: C


17. Myslíte si, že cintorín by mal byť v správe MČ?

Badalová K.: Musela by som si zistiť fakty.
Baranec R.: Áno, lebo by tam mohli vznikať podivné praktiky. Aby ľudia mali dôstojný odpočinok. MČ by mohla byť efektívnejším správcom.
Berkovič A.: Pokiaľ by mal byť v správe MČ, malo by ísť o udržiavanie poriadku, rekonštrukciu a opravy zariadenia.
Bošková J.: Áno. Fungovalo to tak v minulosti a bolo to super.
Bugár I.: Áno, znížia sa náklady.
Danihel P.: Áno, ľudia čo tu bývajú by mali rozhodovať o jeho stave.
Fajta Ľ.: Áno. Bude to asi viac zaťažovať rozpočet, preto by sa zadunajské obce v tomto mohli spojiť, aby mali nižšie náklady.
Golej P.: Áno, obec by sa oň lepšie starala.
Horváth P.: Áno, ušetrenie finančných prostriedkov, jednoduchšie vybavovanie pohrebov, úprava cintorína.
Hrubá H.: Áno, je to tu tradícia, aj keď to nebude finančne jednoduché. Naši šikovní ľudia to zvládnu.
Jamborová J.: Áno. Vedeli by sme si to udržiavať.
Jenčík R.: Áno, nebude to drahšie a je určený pre našich občanov.
Kalmár R.: Určite áno, aby mala MČ väčší vplyv na vzhľad a v spolupráci s Rusekom je možné ho zveľadiť oveľa efektívnejšie.
Karácsony J.: Áno, ale zaťažuje to rozpočet, malo by nám mesto pridať.
Lovász A.: Áno, je tam lepšia kontrola nad udržiavaním poriadku, obec má na to väčší dosah.
Mančík M.: Momentálne na to nemám názor.
Mede A.: Áno, určite.
Papánková E.: Áno, už sme sa o to pokúšali roky, lebo máme Ruseko, to by sa oň dokázalo postarať.
Šiška M.: Necháme to na odborné posúdenie možností prevzatia do správy MČ.
Straka T.: Áno, pretože Marianum je postavené na komerčnej báze a počul som ich názory na zvyšovanie poplatkov za pohrebníctvo - odvolávali sa na rakúske ceny. Z rozpočtu to pôjde – udržovať chodníky vedia aj miestni.
Tulek M.: Áno.
Vandrášeková V.: Áno. Je to náš cintorín.
Vojtko P.: Nie je to nevyhnutné, ak Marianum vykonáva služby dobre. Ak je s ním nespokojnosť, treba s tým niečo robiť.
Winter K.: Áno, kvôli lepšiemu zabezpečeniu servisu pre pozostalých .


18. Ktoré riešenie situácie stromov v Gaštanovej aleji je vám najbližšie?

  • Nasadenie iných druhov stromov, napr. platanov
  • Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi
  • Pravidelné ošetrovanie stromov
  • Iné, .......
Badalová K.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Baranec R.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Berkovič A.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Bošková J.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Bugár I.: Nasadenie iných druhov stromov, napr. platanov.
Danihel P.: Treba konzultovať s odborníkmi, vybrať odolnejší druh.
Fajta Ľ.: Pravidelné ošetrovanie stromov.
Golej P.: Dohoda s občanmi a odborníkmi.
Horváth P.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Hrubá H.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Jamborová J.: Podľa finančnej analýzy, ktoré riešenie je najmenej nákladné pre obec - a po prieskume medzi občanmi.
Jenčík R.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Kalmár R.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Karácsony J.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Lovász A.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Mančík M.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Mede A.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Papánková E.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Šiška M.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Straka T.: Postupná výmena za iný druh gaštanov odolnejší proti ploskáčikovi.
Tulek M.: Odborná diskusia na stanovenie možností a postupov riešenia.
Vandrášeková V.: Pravidelné ošetrovanie stromov.
Vojtko P.: Je to otázka na dendrológa. Zatiaľ ošetrovanie a nahradenie iba tých, ktoré sa nedajú zachrániť.
Winter K.: Zatiaľ ošetrovať a nezachrániteľné vymeniť.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?