Odpovede kandidátov na poslancov MZ - 3. časť

Bezpečnosť, doprava

12. Čo sú podľa vás tri najväčšie bezpečnostné riziká v Rusovciach?
13. Je plán budovať kruhový objazd pri vstupe do Rusoviec správny?
14.Predstavte si situáciu, že obec dostala financie určené na vybudovanie cyklochodníka. Ktorý z uvedených by sa mal vybudovať ako prvý?

12. Čo sú podľa vás tri najväčšie bezpečnostné riziká v Rusovciach? (max. 3)

  • Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej
  • Absencia spomaľovačov na Balkánskej a na iné miestach
  • Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ
  • Kone v parku
  • Nedostatok cyklochodníkov
  • Porušovanie jednosmeriek
  • Túlavé psy a mačky
  • Vandalizmus, potulná mládež
  • Voľne pustené psy v parku
  • Zlodeji
  • Iné, ......
Badalová K.: Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ. Vandalizmus, potulná mládež. Chýbajúce a nefunkčné verejné osvetlenie - tma.
Baranec R.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Absencia spomaľovačov na Balkánskej a na iných miestach. Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ.
Berkovič A.: Absencia spomaľovačov na Balkánskej a na iných miestach. Vandalizmus, potulná mládež. Voľne pustené psy v parku.
Bošková J.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Vandalizmus, potulná mládež. Zlodeji.
Bugár I.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Voľne pustené psy v parku.
Danihel P.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Zlodeji. Bezpečnosť spojená so zvyšujúcim sa dopravným zaťažením - autá, chodci, cyklisti.
Fajta Ľ.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Vandalizmus, potulná mládež. Zlodeji.
Golej P.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ. Vandalizmus, potulná mládež.
Horváth P.: Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ. Vandalizmus, potulná mládež. Zlodeji.
Hrubá H.: Absencia spomaľovačov na Balkánskej a na iných miestach. Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ -najprv zábradlie, potom komplexné riešenie. Voľne pustené psy v parku.
Jamborová J.: Zlodeji. Dopravná situácia v Rusovciach
Jenčík R.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Vandalizmus, potulná mládež. Voľne pustené psy v parku.
Kalmár R.: Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ. Zlodeji.
Karácsony J.: Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ. Vandalizmus, potulná mládež. Prechod cez Balkánsku.
Lovász A.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ. Zlodeji.
Mančík M.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Absencia spomaľovačov na Balkánskej a na iných miestach. Zlodeji.
Mede A.: Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ. Vandalizmus, potulná mládež. Zlodeji.
Papánková E.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Absencia spomaľovačov na Balkánskej a na iných miestach. Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ.
Šiška M.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej - na začiatku a konci obce. Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ.
Straka T.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Vandalizmus, potulná mládež. Kone na hlavných cestách
Tulek M.: Vandalizmus, potulná mládež. Voľne pustené psy v parku, hlavne veľké psy Rýchlosť na Balkánskej
Vandrášeková V.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Nedostatok cyklochodníkov. Vandalizmus, potulná mládež.
Vojtko P.: Absencia meračov rýchlosti/semaforov na Balkánskej. Dopravná situácia pri ZŠ a MŠ. Zlodeji.
Winter K.: Absencia spomaľovačov na Balkánskej a na iných miestach. Nedostatok cyklochodníkov. Zlodeji.


13. Je plán budovať kruhový objazd pri vstupe do Rusoviec správny?

Badalová K.: Áno.
Baranec R.: Áno, lebo križovatka nie je bezpečná. Treba ale hľadať efektivitu a porovnať so svetelnou signalizáciou.
Berkovič A.: Áno.
Bošková J.: Áno.
Bugár I.: Áno, spomalenie dopravy, bezpečnosť.
Danihel P.: Áno. Zvyšuje bezpečnosť aut aj chodcov.
Fajta Ľ.: Áno určite
Golej P.: Áno, riešenie dopravnej situácie.
Horváth P.: Áno, spomalenie dopravy
Hrubá H.: Áno, malo by to byt najlepšie riešenie situácie v doprave
Jamborová J.: Áno.
Jenčík R.: Áno, určite. Spomalí dopravu.
Kalmár R.: Áno. Doprava potrebuje pri vstupe do obce spomaliť, ale treba pri realizácii vychytať negatíva, ako prípojky na bočné ulice.
Karácsony J.: Áno, spomalí a spriehľadní dopravu.
Lovász A.: Určite áno - lebo vstup do obce nie je bezpečný.
Mančík M.: Áno.
Mede A.: Áno, spomaľuje a pritom plynulosť premávky zostáva. Obmedzuje kamióny.
Papánková E.: Nie, existujúce riešenie je prirodzené a postačuje.
Šiška M.: Áno. V prípade, že to zvýši bezpečnosť a plynulosť premávky, tak áno, určite. Musia to posúdiť odborníci na premávku.
Straka T.: Áno, z dôvodu, že to je osvedčený spôsob na spomalenie rýchlosti a stáva sa to bezpečnejšie.
Tulek M.: Áno, vyrieši sa bezpečný prístup na všetky priľahlé komunikácie.
Vandrášeková V.: Áno. Bezpečnosť.
Vojtko P.: Áno. Spomalí dopravu, vyrieši kolízne napojenia ciest, zvýši bezpečnosť na prechode.
Winter K.: Áno, ale s reálnou možnosťou vybudovania na jeden krát - nie postupné budovanie.


14.Predstavte si situáciu, že obec dostala financie určené na vybudovanie cyklochodníka. Ktorý z uvedených by sa mal vybudovať ako prvý? (kandidáti si museli vybrať jednu z uvedených možností):

  • Napojenie Gaštanovej aleje na hrádzu
  • Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami
  • Spojenie s Jarovcami
  • Vybudovanie cyklochodníkov v starej časti Rusoviec
Badalová K.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Baranec R.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Berkovič A.: Napojenie Gaštanovej aleje na hrádzu.
Bošková J.: Napojenie Gaštanovej aleje na hrádzu.
Bugár I.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Danihel P.: Napojenie Gaštanovej aleje na hrádzu.
Fajta Ľ.: Napojenie Gaštanovej aleje na hrádzu.
Golej P.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Horváth P.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Hrubá H.: Vybudovanie cyklochodníkov v starej časti Rusoviec.
Jamborová J.: Vybudovanie cyklochodníkov v starej časti Rusoviec.
Jenčík R.: Spojenie s Jarovcami.
Kalmár R.: Vybudovanie cyklochodníkov v starej časti Rusoviec.
Karácsony J.: Spojenie s Jarovcami.
Lovász A.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Mančík M.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Mede A.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Papánková E.: Napojenie Gaštanovej aleje na hrádzu.
Šiška M.: Napojenie Gaštanovej aleje na hrádzu.
Straka T.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Tulek M.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.
Vandrášeková V.: Spojenie s Jarovcami.
Vojtko P.: Vybudovanie cyklochodníkov v starej časti Rusoviec.
Winter K.: Spojenie centra Rusoviec s odľahlými lokalitami.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?