Zasadnutia miestneho zastupiteľstva v r. 2011
DátumSprUznŠiškaKarácsonyJenčíkKalmárWinterTulekGolejLošonskýHorváthAntoš
16.12.2010
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
22.12.2010
áno
áno
áno
áno
áno
osp
áno
áno
áno
áno
8.2.2011
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
24.3.2011
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
14.4.2011
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
osp
24.5.2011
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
23.6.2011
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
18.8.2011
áno
áno
áno
áno
áno
osp
áno
áno
áno
áno
29.9.2011
osp
osp
osp
áno
áno
osp
áno
áno
áno
áno
20.10.2011
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
10.11.2011
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
21.11.2011
áno
osp
áno
áno
áno
osp
áno
áno
áno
áno
8.12.2011
áno
áno
áno
osp
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Účasť
92%
84%
92%
92%
100%
69%
100%
100%
100%
92%

Legenda:
áno - prítomný
osp - neprítomný, ospravdlnený
NIE - neprítomný, neospravdlnený
- Nezávislá správa zo zasadnutia
- Uznesenia miestneho zastupiteľstva

Zasadnutia MZ v roku 2007
Zasadnutia MZ v roku 2008
Zasadnutia MZ v roku 2009
Zasadnutia MZ v roku 2010
Zasadnutia MZ v roku 2011
Zasadnutia MZ v roku 2012
Zasadnutia MZ v roku 2013

Dokumenty z Miestenho úradu a zasadnutí MZ
Zoznam interpelácií poslancov (web MÚ)
Odpovede na interpelácie poslancov (web MÚ)

Plánované termíny zasadnutí v roku 2011:
Začiatky zasadnutí sú spravidla o 16:00
16.decembra 2010 - ustanovujúca schôdza
8. februára
24. marca
14. apríla
19. mája
23. júna
22. septembra
20. októbra
10. novembra
8. decembra

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?