Zasadnutia miestneho zastupiteľstva v r. 2010
DátumSprUznTulekOrságováFarkašovskýDubovskáKarácsonyBerkovičKalmárJenčíkPolák
7.1.
áno
osp
osp
osp
áno
áno
áno
osp
áno
25.2.
osp
osp
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
18.3.
áno
osp
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
29.4.
áno
áno
áno
osp
áno
áno
áno
áno
áno
20.5.
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
24.6.
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
26.8.
áno
áno
osp
osp
áno
áno
áno
áno
áno
23.9.
áno
áno
áno
osp
osp
áno
áno
osp
áno
15.10.
áno
áno
áno
osp
áno
osp
áno
áno
áno
21.10.
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Účasť
90%
70%
80%
50%
90%
90%
100%
80%
100%
Spolu
96%
74%
83%
68%
89%
96%
77%
87%
98%

Legenda:
áno - prítomný
osp - neprítomný, ospravdlnený
NIE - neprítomný, neospravdlnený
- Nezávislá správa zo zasadnutia
- Uznesenia miestneho zastupiteľstva

Zasadnutia MZ v roku 2007
Zasadnutia MZ v roku 2008
Zasadnutia MZ v roku 2009
Zasadnutia MZ v roku 2010
Zasadnutia MZ v roku 2011
Zasadnutia MZ v roku 2012
Zasadnutia MZ v roku 2013

Dokumenty z Miestenho úradu a zasadnutí MZ
Zoznam interpelácií poslancov (web MÚ)
Odpovede na interpelácie poslancov (web MÚ)

Plánované termíny zasadnutí v roku 2010:
Začiatky zasadnutí sú spravidla o 16:00
14. januára
25. februára
18. marca
29. apríla
20. mája
24. júna
23. septembra
21. októbra
11. novembra

V decembri po voľbách bude určený termín ustanovujúcej schôdze.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?