Zasadnutia miestneho zastupiteľstva v r. 2007
DátumSprUznTulekOrságováFarkašovskýDubovskáKarácsonyBerkovičKalmárJenčíkPolák
19.12.2006
áno
áno
áno
áno
áno
áno
osp
áno
áno
7.2.2007
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
13.3.2007
áno
osp
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
19.4.2007
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
17.5.2007
áno
áno
áno
áno
áno
áno
osp
áno
áno
28.6.2007
áno
áno
osp
áno
áno
áno
osp
áno
áno
20.9.2007
áno
áno
áno
áno
áno
áno
osp
áno
áno
18.10.2007
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
29.11.2007
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
5.12.2007
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
18.12.2007
áno
áno
áno
áno
áno
áno
osp
áno
áno
Účasť
100%
91%
91%
100%
100%
100%
55%
100%
100%

Legenda:
áno - prítomný
osp - neprítomný, ospravdlnený
NIE - neprítomný, neospravdlnený
- Nezávislá správa zo zasadnutia
- Uznesenia miestneho zastupiteľstva

Zasadnutia MZ v roku 2007
Zasadnutia MZ v roku 2008
Zasadnutia MZ v roku 2009
Zasadnutia MZ v roku 2010
Zasadnutia MZ v roku 2011
Zasadnutia MZ v roku 2012
Zasadnutia MZ v roku 2013


Dokumenty z Miestenho úradu a zasadnutí MZ

Rozpočet MČ Rusovce na rok 2007
Rozpočet 2007
(počas roka boli schválené rôzne úpravy, ale neboli zverejnené na stránkach MÚ)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?