Internetový časopis o Rusovciach a pre rusovčanov.
Rubriky: Samospráva, Príroda, Život v Rusovciach, Kultúra a zábava, Školstvo, Recenzie

Palo Mokráň 10 Sep, 2012 [10:45 UTC] (4225 x prečítané)
Verejná zbierka na obnovu Gaštanovej aleje priniesla svoje ovocie. Z vyzbieraných peňazí bol zakúpený a vysadený mladý pagaštan pleťový.

(red) 09 Jul, 2012 [18:33 UTC] (6146 x prečítané) (6 x komentované)
Rusovce smútia. Opustil nás výnimočný človek. Starostlivý otec. Oddaný manžel. Poslušný syn. A úžasný priateľ. V hlave sa nám premietajú chvíle, ktoré sme mali možnosť zažiť v jeho spoločnosti. Stále si nevieme pripustiť, že sa s ním už neporozprávame.

Palo Mokráň 12 Jún, 2012 [18:09 UTC] (2559 x prečítané) (2 x komentované)
Jedna z ciest, ako zrevitalizovať park okolo kaštieľa a priľahlé priestory, bola predstavená na nedávnom stretnutí zástupcov Úradu vlády, miestnej samosprávy a aktivistov z rusovských občianskych združení. Možno, že sa blýska na lepšie časy.

Vlado a Palo Mokráňovci 22 Mar, 2012 [07:11 UTC] (1922 x prečítané)
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadaní v prvom jarnom dni roku 2012 jednomyseľne schválilo štúdiu o Gaštanovej aleji v Rusovciach a zaviazalo mestskú časť postupovať podľa nej pri budúcej obnove aleje. Takmer rok trvajúca aktivita pracovnej skupiny, zloženej z poslancov a zástupcov občanov od hasičov a predstaviteľov občianskych združení až po občanov, bývajúcich v bezprostrednej blízkosti aleje, tak prišla do úspešného finále.

Pavel Mokráň 15 Mar, 2012 [14:44 UTC] (1832 x prečítané)
V minulých dňoch nás všetkých šokoval osud hradu Krásna Hôrka, ktorý celý vyhorel potom, ako sa naň preniesol požiar zo suchej trávy v podhradí. Nehrozí podobný osud aj rusovským pamiatkam?

Pavel Mokráň 01 Feb, 2012 [17:04 UTC] (2639 x prečítané) (3 x komentované)
V pokračovaní rozhovorov s poslancami nášho miestneho zastupiteľstva sme sa tentokrát porozprávali s poslancom Radovanom Jenčíkom, ktorý Rusovce zastupuje aj v mestskom zastupiteľstve.

Pavel Mokráň 20 Dec, 2011 [05:00 UTC] (2512 x prečítané) (2 x komentované)
Na mestskom zastupiteľstve sa minulý týždeň prejednávali najnovšie zmeny a doplnky územného plánu mesta. Sedem zmien sa týkalo aj Rusoviec, preto sme sa opýtali mestského poslanca za Rusovce, p. Jenčíka, čo tieto zmeny pre nás znamenajú.

Vlado Mokráň 19 Dec, 2011 [08:43 UTC] (1776 x prečítané)
Milý pán Havel, Odpusťte mi, prosím, že Vám píšem na regionálne stránky, ktoré patria neveľkej obci mimo nejakého dôležitého diania. Verím, že mi to odpustíte, a to aj preto, že Vaša politika bola vždy politikou nielen s rozmerom myšlienkovo celosvetovým, ale zároveň prakticky veľmi lokálnym.

Pavel Mokráň 07 Nov, 2011 [09:50 UTC] (2893 x prečítané) (9 x komentované)
Sedemnásty rok poslancom. Bývalý prezident MFK. Pracovník Ruseka. Dnes zástupca starostu. Jozef Karácsony. Ponúkame vám ďalší zo série rozhovorov s našimi volenými zástupcami.

Palo a Vlado Mokráňovci, OZ Natura Rusovce 19 Okt, 2011 [08:17 UTC] (2089 x prečítané) (1 x komentované)
Pred krátkou dobou sme boli svedkami pomerne širokého výrubu stromov v parku okolo kaštieľa. Viacero občanov na to poukazovalo, bilo na poplach či pýtalo sa na dôvody. V nasledujúcich riadkoch nájdete preto zhrnutie našich poznatkov o tomto výrube.

[novšie články]  Stránka: 2/8  [staršie články]