Aktuality

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce v mimoriadnom termíne dňa 04. 02. 2020 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
- Rozpočet Ruseka neschválený
- Rozpočet obce neschválený
- Poslanci schválili rokovania o rozdelení majetku firmy ROT medzi obec a Relax Pro

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 28. 01. 2020 od 17,00 hod v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
„Orla sme sa rozhodli vypustiť v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia pri Bratislave, nakoľko tu dlhodobo evidujeme výskyt orlov a vieme, že tu majú vhodné podmienky. Zároveň tu môžeme Leoša pravidelne kontrolovať v otvorenej krajine".

Čítajte viac: www.bratislavskenoviny.sk
Anketu k projektu Castellum 2020 sme na Silvestra úspešne uzavreli a dnes ju členovia pracovnej skupiny zosumarizovali. Anketa bola prvým krokom verejnej participácie k tomuto projektu. Veľmi sa tešíme z takmer 200 vyplnených dotazníkov, ktoré nám poskytli zaujímavé a podnetné odpovede.
Radi by sme vás s týmito výsledkami oboznámili a pozvali vás na verejné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 09. 01. 2020 o 18:00 hod. v priestoroch vynovenej Hasičskej zbrojnice.
Ide o pokračovanie procesu verejnej participácie, kde bude okrem prezentácie výsledkov ankety aj ďalší priestor na vaše názory, podnety, pripomienky a otázky prostredníctvom moderovanej diskusie.
Stretnutie a proces participácie bude viesť profesionálna facilitátorka Zora Pauliniová z Metropolitného inštitútu Bratislavy.
Srdečne vás pozývame.
Krásne a pokojné sviatky a veľa šťastia v roku 2020 želajú tvorcovia portálu Rusovce.info.
- VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu schválené

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...
Atmosféru Živého Betlehemu si môžete pripomenúť v tejto fotogalériii.
Konanie jubilejného dvadsiateho ročníka integrovaných športových hier v stolnom tenise si žiada vrátiť sa späť do minulosti a trochu rekapitulovať. Úžasná myšlienka ich organizácie sa zrodila v hlave pána PhDr. Janka Škotta, ktorý celý svoj život zasvätil idei vzájomného spolunažívania ľudí so zdravotným postihnutím s ostatnými, zdravými spoluobčanmi.

Myšlienka pôvodne zahŕňala nielen integráciu ľudí so zdravotným postihnutím s deťmi a mládežou zo základných škôl z Jaroviec, Rusoviec a špeciálnych základných škôl z Bratislavy, ale aj cezhraničnú spoluprácu so zariadeniami sociálnych služieb v Rakúsku a v Maďarsku, a tiež so základnými školami v blízkosti hraníc. Túto víziu sa nám podarilo naplniť čiastočne. Snažili sme sa nadviazať spoluprácu so základnou školou v Kittsee, no naša ponuka zástupcov školy neoslovila. Zároveň sme hľadali aj primerané zariadenie sociálnych služieb, ale ani tento zámer nám nevyšiel. Podarilo sa nám však nadviazať spoluprácu so základnou školou v Rajke, ktorej žiaci boli účastníkmi turnaja niekoľkokrát a svojou účasťou zvýšili kvalitu súťaže a obsadili v nej popredné miesta.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 17. 12. 2019 od 17.00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Čítajte ďalej (2 strany)...
Rodinné centrum Kukulienka a ich priatelia pozývajú rodičov aj deti na desiaty rusovský
Živý Betlehem
v nedeľu 15.12.2019 o 15:30 vedľa kostola sv. Márie Magdalény .
Počas Živého Betlehemu vás čaká kultúrny program a fotenie detí so živými zvieratkami.

Zároveň Vás OZ VITUS a farské spoločenstvo v Rusovciach srdečne pozývajú na
Vianočný predajný bazár
Podujatie sa uskutoční v rovnaký deň od 15:00 v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.
- Vybudovanie silnejšej prípojky na Miestnom úrade schválené
- Zmena rozpočtu odsúhlasená

Správa zo zasadnutia

Čítajte ďalej (2 strany)...