Participatívny rozpočet 2018

Sekcia: Miestny úrad
Vážení občania Rusoviec,
aj tento rok máte opäť možnosť aktívne sa zapojiť do rozhodovania kde a ako bude použitá časť financií z rusovského rozpočtu. Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet („ďalej len PR“), prostredníctvom ktorého môžete aj Vy obyvatelia vybrať prioritné projekty financované mestskou časťou.

Pre rok 2018 bola na realizáciu projektov PR vyčlenená v rozpočte MČ čiastka vo výške 5.700,- €, z toho 2.700,- € na výdavky bežné (napr. služby, drobný materiál) a 3.000,- € na výdavky kapitálové (napr. výstavby, rekonštrukcie). Čiastka je zložená z odmien poslancov MČ, ktorí sa ich vzdali v prospech tejto aktivity a financií vyčlenených v rozpočte MČ na tento účel. Oproti minulému roku 2017 je čiastka vyššia o 3.000,- €.

Všetky Vaše nápady a návrhy ako spríjemniť a skvalitniť nažívanie všetkých nás, môžete spracovať do projektov, ktoré zašlete poštou alebo osobne doručíte na MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava do 6.4.2018 (piatok). Projekty musia spĺňať pravidlá a podmienky schválené uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce č. 404 zo dňa 15.2.2018.

Pridal: Palm, 07 Mar, 2018 [17:41 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?