Program mimoriadneho zasadnutia MZ 27.7.2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Pozývame Vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.7.2017 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Participatívny rozpočet Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2017

Pridal: Palm, 24 Jul, 2017 [10:46 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?