Zápis detí do materskej školy

Sekcia: Materská škola
Stránka: 2
    • zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom
    • zákonný zástupca predloží občiansky preukaz
    • zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa
    • zákonný zástupca predloží vyplnenú žiadosť s odporučením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti
Ďalšie informácie:
Informácie o úradnom postupe zápisu detí mladších ako 3 roky dostane zákonný zástupca dieťaťa v čase zápisu.
Bližšie informácie o činnosti základnej školy, materskej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom ZŠ s MŠ, internetová stránka školy www.zsrusovce.sk

Mgr. Marta Bičanová
riaditeľka
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 20 Feb, 2013 [06:40 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?