Tohtoročné športové hry sa konali pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika a starostu MČ Bratislava – Rusovce Dušana Antoša. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, na občerstvenie pre športovcov a účastníkov prispela MČ Bratislava – Rusovce a Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Na tohtoročných integrovaných športových hrách sa zúčastnilo vyše 50 športovcov: žiaci zo ZŠ Rajka – Maďarsko, ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce, ŠZŠ Žehrianska – Bratislava, ŠZŠ Hálkova – Bratislava, DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a – Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13 – Bratislava, DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 46 – Bratislava a DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Furmánska 4 – Bratislava, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Lepší svet, n.o., Osuského 8 – Bratislava a Podporované bývanie Gerulata, Kovácsova 85 – Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. Gerulata cup otvoril štatutárny zástupca Kresťanskej ligy a hlavný koordinátor tohto integrovaného podujatia Ph Dr. Ján Škott spolu so starostom MČ Bratislava – Rusovce p. Dušanom Antošom, ktorí popriali športovcom veľa úspechov.

Medaily, diplomy a hodnotné ceny víťazom odovzdali: prednostka MÚ Bratislava – Rusovce Dr. Oľga Gáfriková, riaditeľka ZŠ Rusovce Marta Bičanová a učiteľ telesnej výchovy Mgr. Karol Szimandel, riaditeľ ŠZŠ Hálkova Mgr. Mikuláš Bischof, hlavný rozhodca súťaže Mgr. Mikuláš Polóny a vedúca Podporovaného bývania Gerulata Mgr. Ingrid Iványova.

Príjemným spestrením súťaží bola ukážka stolnotenisového zápasu na ligovej úrovni, ktorý predviedli Mgr. Karol Szimandel – bývalý extraligový hráč a Adrián Gajdošík súčasný hráč zahraničnej stolnotenisovej ligy.

Na záver podujatia organizátori vyslovili prianie, aby sa všetci mohli stretnúť o rok na XIV. ročníku tohto podujatia.

Výsledky podľa vekových kategórií:
Mladšie žiačky:
1. Kovács Nóra – ZŠ Rajka - Maďarsko
2. Cigánková Viktória – ZŠ Jarovce
3. Sladká Lenka – ZŠ Jarovce

Mladší žiaci:
1. Bárta Matej – ZŠ Jarovce
2. Szirtl Alex – ZŠ Rajka - Maďarsko
3. Takács Patrik – ZŠ Jarovce

Staršie žiačky:
1.Čerňanská Eliška - ZŠ Jarovce
2. Foglová Natália – ZŠ Jarovce
3. Jére Emese – ZŠ Rajka – Maďarsko

Starší žiaci:
1. Brunner Ján – ZŠ Rusovce
2. Görcz Adam - ZŠ Jarovce
3. Becker Maurice – ZŠ Rusovce

Ženy:
1. Dobrovodská Lenka – Lepší svet, n.o. , Osuského
2. Špačková Renáta – DSS pre deti a dospelých, Javorinská
3. Pochová Ľubica – DSS pre deti a dospelých, Javorinská

Muži:
1. Csernyák Vladimír – DSS pre deti a dospelých, Kampino
2. Živica Ján – DSS pre deti a dospelých prof. K. Matulaya, Lipského
3. Horváth František – Lepší svet, n. o., Osuského.

Tri najlepšie školy a zariadenia sociálnych služieb získali nádherné poháre: Základná škola Jarovce, Špeciálna základná škola Hálkova, a Lepší svet, n.o.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 20 Nov, 2012 [16:26 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?