Zápis detí do materskej školy

Sekcia: Materská škola
Stránka: 2
Ďalšie informácie:
Informácie o úradnom postupe zápisu detí mladších ako 3 roky dostane zákonný zástupca dieťaťa v čase zápisu.
Bližšie informácie o činnosti základnej školy, materskej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom ZŠ s MŠ, internetová stránka školy www.zsrusovce.sk

Kritériá pre prijatie detí do materskej školy ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce:
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, sa prednostne prijímajú :

1.deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
2.deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku ,
3.deti, ktorých zákonný zástupca má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce?,
4.mladší súrodenci už prijatých detí,
5.deti, ktoré k l. septembru 2011 dovŕšili tri roky veku,
6.v prípade voľnej kapacity môžu byť prijaté deti mladšie ako tri roky

Mgr. Marta Bičanová
riaditeľka
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 05 Feb, 2011 [07:21 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?