Zasadnutie MZ 8.9.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili piati poslanci. Ospravedlnený boli Mokráň, Zjavková, Dubovská a Kalmár.

Starostka z dôvodu nízkeho počtu poslancov stiahla ešte deň vopred väčšinu bodov z rokovania. Ponechala iba dva body, týkajúce sa mestských VZN, ku ktorým treba v krátkom termíne odovzdať stanovisko mestskému zastupiteľstvu. Z piatich prítomných poslancov za tento program hlasoval iba Karácsony, proti hlasoval Lošonský, ostatní sa zdržali. Program tak nebol odsúhlasený, poslanci sa iba dohodli na novom termíne - 22.9.2020. V prípade neprerokovania mestských VZN je stanovisko mestskej časti automaticky brané ako súhlasné.

Starostka sa ešte pokúsila vyvolať pracovné stretnutie k zmene rozpočtu, ktorú viacerí poslanci odmietli s tým, že ju potrebujú vopred prerokovať. Prítomní poslanci ale odmietli na túto tému rokovať, tak sa ani pracovné stretnutie neuskutočnilo.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 08 Sep, 2020 [18:00 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?