Nie je zámok ako zámok

Sekcia: Trojhraničný Veteran Car Club
Stránka: 2

Zámok Viglaš pred rekonštrukciou

Krátko k histórii Viglašského zámku: V roku 1945 Viglašský zámok vyhorel a obyvatelia obce rozkradli zvyšky ako stavebný materiál. V roku 2007 odkúpil zámok ako ruinu od obce súkromný investor zo San Francisca za hodnotu 1,- EUR. V roku 2009 sa začala rekonštrukcia zámku, ktorá bola dokončená v septembri 2013. V roku 2014 bol otvorený v objekte hotel „The Grand Viglaš****“. Hotel a zámok v jednom je miesto, kde sa spája história spolu s luxusnými službami. Hotel disponuje 55 izbami v ôsmich kategóriách s kapacitou 121 lôžok. Pre ubytovaných hostí slúži hotelová reštaurácia, kaviareň, Dragon Cigar bar, gotická kaplnka, kongresová sála, wellness centrum, výťahy a aj bezbariérové izby.

Prečo o tom píšem? Som obyvateľom Rusoviec už 16 rokov. Moji starí rodičia a príbuzní pochádzajú z tejto lokality a preto sa zaujímam aj o osud Rusovského kaštieľa. Do 2. svetovej vojny Rusovský kaštieľ obýval šľachtic Elemér Lónyay s manželkou Štefániou. Pred príchodom frontu sa manželia uchýlili do benediktínskeho opátstva v Pannonhalme. V roku 1944 manželia odkázali v záveti Rusovský kaštieľ i s majetkom benediktínskemu opátstvu. Územie Rusoviec, po 2. svetovej vojne v roku 1947, bolo vrátené Československej republike a Rusovský kaštieľ bol znárodnený. Od roku 1950 bol kaštieľ sídlom SĽUKu. Od tohto času až dodnes kaštieľ chátra. V roku 1995 prevzal správu kaštieľa Správa zariadení Úradu vlády SR. V súčasnosti je osud kaštieľa nejasný, nakoľko benediktínsky rád v Pannonhalme si stále nárokuje právo na majetok získaný na základe testamentu posledných majiteľov.


Zámok Viglaš po rekonštrukcii v roku 2013

Správa zariadení Úradu vlády SR už od roku 2010 neustále hovorí o rekonštrukcii Rusovského kaštieľa a jeho prestavbu na vládne sídlo prezidenta... Niekto vyčíslil, že rekonštrukcia by mala stáť 83 mil. Eur. Dobre by bolo, keby kompetentné orgány prešetrili či tá suma nie je niekoľko krát navýšená (je možné, že popritom sa z tých peňazí v Rusovciach postaví aj niekoľko prepychových domov pre „vyvolených“). Na porovnanie vo Viglaši sa podaril vystavať a zrekonštruovať zámok za 28 – 30 mil. Eur. Preto nevidím dôvod opätovne zhodnotiť možnosti a zrekonštruovať Rusovský kaštieľ za polovičnú sumu cca 40 mil. Eur (Rusovský kaštieľ nie je až v takom zlom stave, aby sa nedal opraviť).
Znovu oživenie Rusovského kaštieľa by určite pomohol aj turizmu samotnej mestskej časti Rusovce. Do úvahy by prichádzalo využitie pracovnej sily, ktorou mestská časť Rusovce disponuje.

No a ak Úrad vlády SR nemá schopnosti a možnosti rekonštrukciu zabezpečiť a financovať, je namieste otázka, či by sa nemal Rusovský kaštieľ vrátiť benediktínskemu rádu, alebo predať do súkromného vlastníctva investorom, ktorý majú záujem o historické budovy – aj za cenu komerčného využitia... ?!

Tibor Straka st.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 31 Aug, 2020 [20:47 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?