Mimoriadne zasadnutie MZ 4.2.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Materiály na rokovanie

Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci, p. Karácsony meškal 15 minút.
Rokovanie trvalo 90 minút.

1. Priority mestskej časti Bratislava - Rusovce na obdobie 2020 – 2022
Na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa uskutočnilo niekoľko dní pred zasadnutím, poslanci spoločne upravili zoznam priorít. Do priorít na rok 2020 pridali, okrem iného, vybudovanie skateparku.
P. Lošonský kritizoval príliš široký záber priorít, podľa jeho názoru množstvo z nich je samozrejmých a nemali by byť prioritami. Tak isto kritizoval, že obsahuje vypracovanie príliš veľa strategických dokumentov.
Riaditeľ Ruseka p. Straka požiadal o rozšírenie priorít o vybudovanie priestorov pre Ruseko.
Poslanci priority MČ schválili jednohlasne (9).

2. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko
Návrh uviedol riaditeľ p. Straka. Kritizoval, že si niektorí poslanci z tohto bodu a z Ruseka spravili rukojemníka rozpočtu MČ. Na námietku o štatúte Ruseka reagoval, že treba prísť s návrhmi a môže sa o ňom rokovať. V následnej debate poslanci preberali možnosti, ako by si Ruseko vedelo čiastočne zarobiť na svoju činnosť.
Na záver poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na roky 2020 – 2022
Na pracovnom stretnutí došlo k vylúčeniu predaja pozemku pri Dome záhradkárov a výpadok tohto príjmu sa prejavil vo vyškrtnutí výdavkov na záchranu budovy bývalého Fitness centra. Navýšili sa prostriedky na vybudovanie skateparku.
P. Lošonský vyjadril názor, že rozpočet je príliš ambiciózny. Zaujímal sa, prečo stúpli náklady na výplaty zamestnancov. Bolo mu vysvetlené, že ide nárasty tarifných platov a o vyplácanie súbehov, nakoľko prichádza k obmene niektorých zamestnancov. Podľa slov starostky sa počet zamestnancov nezvýši, ale vzhľadom na nedostatok odborných zamestnancov budú niektoré administratívne činnosti zlúčené a na získané pracovné miesta budú prijatí noví zamestnanci.
P. Lošonský požiadal o zmenu vo financovaní hospodára MFK – navýšiť prostriedky o 1040 €, čo vystačí na platenie hospodára o dva mesiace.
Debata o rozpočte pokračovala rôznymi témami, venovala sa zeleni, úveru či rekonštrukciám budov. Ďalšie zmeny rozpočtu už ale z debaty nevyplynuli.
Poslanci v záverečnom hlasovaní schválili upravený rozpočet jednohlasne.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 08 Feb, 2020 [08:50 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?