Program mimoriadneho zasadnutia MZ 26. 11. 2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Súhlas na zriadenie vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 583/16 o výmere 15 m2 pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.
2. Zmena rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 23 Nov, 2019 [17:50 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?