Mimoriadne zasadnutie MZ 5.6.2019

Sekcia: Miestny úrad
Stránka: 2
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Materiály na rokovanie
Video zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci.

1. Návrh VZN hl. mesta SR BA o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR BA
Bod uviedla p. starostka. Ide o návrh VZN ako ho pripravil magistrát. Finančná komisia k nemu nemala námietky.
Návrh schválili poslanci bez diskusie jednohlasne.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 15 Jún, 2019 [15:55 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?