Program zasadnutia MZ 20.12.2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Sľub poslancov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2018 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
4. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2018
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2018
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre MFK Bratislava - Rusovce
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Detský folklórny súbor Gerulata
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre DHZ Bratislava - Rusovce
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre OZ VITUS
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre MČ Kukulienka
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Jednotu dôchodcov Slovenska, miestna organizácia v Rusovciach
12. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019
13. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2019
14. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2019, vrátane stanoviska hlavného kontrolóra 15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2017/2018
16. Návrh na zriadenie komisie pre strategické plánovanie a miestny rozvoj v MČ Bratislava - Rusovce
17. Návrh na doplnenie sobášiacich poslancov
18. Pravidlá odmeňovania poslancov MČ a ďalších občanov za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva a organizačných zložkách MČ Bratislava - Rusovce
19. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019
20. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za rok 2. polrok 2018
21. Spolufinancovanie ochrany NKP Domu s hypokaustom v Rusovciach, V. etapa
22. Žiadosť o odpredaj pozemku - Ing. Holúbek
23. Žiadosť o odpredaj pozemku - Horváthová (Anger)
24. Žiadosť o odpredaj pozemku - Jursík
25. Žiadosť o odpredaj pozemku - Krieger
26. Žiadosť o odpredaj pozemku - Šterba
27. Žiadosť o odpredaj pozemku - Zágyi
28. Žiadosť o odpredaj pozemku - Adam
29. Žiadosť o prenájom - Zrneková
30. Rôzne
31. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 13 Dec, 2018 [18:02 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?