Ustanovujúce zasadnutie MZ 10.12.2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili siedmi poslanci, p. Vandrašeková meškala asi 25 minút. Rokovania sa nezúčastnili p. Karácsony a p. Dubovská.
Rokovanie trvalo do 14:45.

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie svedčení o zvolení
Na úvod vystúpil dosluhujúci starosta, p. Antoš. Poďakoval sa za možnosť spravovať Rusovce posledných takmer 19 rokov. Zástupcom starostu bol od roku 1994, starostom od roku 2000.
Výsledky volieb potom oznámil p. Urban, predseda miestnej volebnej komisie.
P. Tuleková Henčelová zložila sľub do rúk odchádzajúceho starostu, poslanci do rúk predsedu volebnej komisie.
Na záver slávnostného aktu bývalý starosta odovzdal novej starostke slávnostné insígnie a slova sa ujala novozvolená starostka. Vyjadrila nádej na dobrú spoluprácu v najbližšom volebnom období.

Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Za poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť rokovania v prípade, že by nemohol starosta ani vicestarosta poslanci zvolili p. Kalmára jednohlasne (7).

Voľba zástupcu starostu.
Starostka uviedla, že post vicestarostu ponúkla na základe výsledkov volieb p. Jenčíkovi. Ten ale tento post odmietol z dôvodu svojej rodinnej situácie. Zástupcu starostu teda starostka navrhne na niektorom ďalšom zasadnutí.

Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Na žiadosť p. Jenčíka sa o komisiách rokovalo a hlasovalo osobitne. Vyjadril nespokojnosť, že poslanci neboli vopred informovaní o novo navrhovanej Komisii pre strategické plánovanie a nevie čo by malo byť jej náplňou.
Poslanci zriadili nasledovné komisie:
Finančná – ZA hlasovalo 5 poslancov, zdržali sa Lošonský a Vandrašeková
Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy - ZA hlasovalo 5 poslancov, zdržali sa Lošonský a Vandrašeková
Školstvo a sociálne veci - ZA hlasovalo 5 poslancov, zdržali sa Lošonský a Vandrašeková
Kultúra a šport - ZA hlasovalo 5 poslancov, zdržali sa Lošonský a Vandrašeková
Mandátová komisia (povinná zo zákona) - ZA hlasovalo 5 poslancov, zdržali sa Lošonský a Vandrašeková
Komisia pre strategické plánovanie zriadená nebola - ZA hlasovali 3 poslanci, zdržali sa Lošonský, Vandrašeková, Jenčík a Filaga.
Za predsedov komisií boli zvolení:
Finančná – Kalmár - ZA hlasovali 4 poslanci, zdržali sa Lošonský a Filaga, proti bola Vandrašeková
Výstavba a životné prostredie – Mokráň - ZA hlasovali 4 poslanci, zdržali sa Lošonský, Filaga a Vandrašeková
Školstvo a sociálne veci – Zjavková - ZA hlasovali 4 poslanci, zdržali sa Lošonský, Filaga a Vandrašeková
Kultúra – dočasne Zjavková - ZA hlasovali 4 poslanci, zdržali sa Lošonský, Filaga a Vandrašeková
Mandátová – Mokráň - ZA hlasovali 5 poslanci, zdržali sa Lošonský a Vandrašeková

Za výsledok ako celok hlasovalo 5 poslancov, zdržal sa Lošonský, proti bola Vandrašeková

Určenie sobášiacich poslancov
Záujem o post sobášiaceho poslanca zatiaľ prejavil iba p. Kalmár, ďalší budú navrhnutí v budúcnosti. P. Kalmára poslanci zvolili jednohlasne (7).

Určenie platu starostky
Na základe zákona bol starostke určený hrubý plat vo výške 2300€. Starostka ani nikto z poslancov navýšenie (ktoré je možné až do 70%) nenavrhli.
Poslanci schválili plat starostky jednohlasne (7).

Schválenie vianočného príspevku pre dôchodcov
Tradičný vianočný príspevok pre dôchodcov nad 70 rokov vo výške 14€ schválili poslanci jednohlasne (7).
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 13 Dec, 2018 [17:55 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?