Mimoriadne zasadnutie MZ 31. 7. 2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, ospravedlnený bol p. Jenčík.
Rokovanie trvalo do 16:40.

1. Návrh na stanovenie počtu poslancov a úväzok starostu Mestskej časti Bratislava Rusovce pre komunálne voľby 2018
Kvôli blížiacim sa voľbám je nutné prijať uznesenie o počte budúcich poslancov. Ich počet ostane rovnaký – 9 a starosta bude riadiť obec na plný úväzok. Poslanci uznesenie schválili jednohlasne (8).

2. Poskytnutie finančného príspevku 70 a viac ročným jubilantom v roku 2018
P. Jajcajová vysvetlila, že na základe auditu treba každoročný príspevok dôchodcom podoprieť aj samostatným uznesením. To poslanci podporili jednohlasne (8).

3. Použitie finančných prostriedkov z ostatného fondu BND
Miestny ekonóm p. Holúbek uviedol, že je potrebné zrekonštruovať kotolňu v bytovke na Pohraničníkov a uskutočniť tu aj ďalšie opravy (zvončeky, merače vody). Na tento účel sa použije 26 000 € z fondu. Poslanci návrh schválili (8).

4. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
P. Holúbek uviedol, že je potrebné vyčleniť prostriedky (160 000 €) na rekonštrukciu kotolne na úrade, kuchyne pri kultúrnej sále, ako aj rekonštrukciu školskej jedálne a interiéru požiarnej zbrojnice.
Poslanci návrh schválili siedmimi hlasmi, zdržal sa Kalmár.

5. Použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania
Ako uviedol p. Holúbek, suma 2 000 € sa použije na opravu vstupu k bytom na Maďarskej ulici. Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

6. Schválenie spolufinancovania vybudovania oporného múru na futbalovom ihrisku MFK Rusovce
Tento bod bol presunutý z minulého zasadnutia. Pôvodne sa plánovalo preinvestovať 19 000 €, pričom 14 000 € je prisľúbených z dotácie futbalového zväzu. Ukázalo sa ale, že kvôli strmému svahu od hlavnej cesty je nutné urobiť betónový oporný múrik. Rozpočet vychádza na 25 300 €, z toho obec prispeje sumou 11 300 €.
Samotné oplotenie, ktoré bude na tomto múriku sa bude budovať až v budúcnosti.
V následnej diskusii p. Filaga prezentoval stanovisko stavebnej komisie, aby sa hľadal aj iný – lacnejší variant oplotenia. Starosta vysvetlil, že z technického hľadiska to nie je možné, hrozilo by zosunutie svahu. P. Lošonský navrhol k uzneseniu dodatok, aby bolo MFK zaviazané aj naďalej sprístupňovať infraštruktúru ihriska obci na poriadanie obecných akcií.
Poslanci návrh schválili siedmimi hlasmi, zdržal sa p. Glazer – Opitz.

7. Zmena rozpočtu
Všetky predošlé návrhy sa odzrkadlili v zmene rozpočtu obce, ktorú poslanci schválili jednohlasne (8).

8. Rôzne
Starosta informoval, že obec má možnosť kúpiť elektromobil v cene 30 000 € s prispením štátu. Spoluúčasť obce by bola iba 1 500 €. Samotné auto sa bude vyberať súťažou.
Starosta zároveň informoval, že 7.8. sa bude konať rokovanie k zmenám a doplnkom územného plánu pamiatkovej zóny.
Starosta pozval všetkých na Deň Rusoviec, ktorý sa uskutoční 25. 8. v parku kaštieľa.
P. Karácsony pozval všetkých na účasť v petangovom turnaji SNP 29. 8.

9. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 04 Aug, 2018 [18:40 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?