Program zasadnutia MZ 31.7.2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Návrh na stanovenie počtu poslancov a úväzok starostu Mestskej časti Bratislava Rusovce pre komunálne
voľby 2018
2. Poskytnutie finančného príspevku 70 a viac ročným jubilantom v roku 2018
3. Použitie finančných prostriedkov z ostatného fondu BND
4. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
5. Použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania
6. Schválenie spolufinancovania vybudovania oporného múru na futbalovom ihrisku MFK Rusovce
7. Zmena rozpočtu
8. Rôzne
9. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 27 Jul, 2018 [06:55 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?