Participatívny rozpočet Bratislavskej župy

Sekcia: Aktuality
Stránka: 2
Bratislavský samosprávny kraj po prvýkrát vo svojej histórii prichádza s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov, prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty.
Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €.
Dovoľte mi dať Vám do pozornosti informáciu, že žiadosti je možné podávať do 02.07.2018. Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 5 000 EUR, pričom každý žiadateľ (fyzická osoba, organizácia, občianske združenie) môže podať najviac jednu žiadosť. Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných prostriedkov rozpočtu BSK, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súkromné zdroje môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov.
Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez www.rozhodni-bsk.sk, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť do podateľne Úradu BSK osobne alebo poštou.
Bratislavský samosprávny kraj, pre ktorý je najväčšou prioritou transparentnosť verejného rozhodovania, otvorenosť a efektívnosť samosprávy, sa rozhodol zapojiť do projektu participatívneho rozpočtu širokú verejnosť, a tým umožniť občanom prostredníctvom hlasovania priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu BSK a napĺňať tak našu predstavu: Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

Juraj Droba
Predseda
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P. 0. BOX 106
820 05 Bratislava 25
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 05 Jún, 2018 [05:11 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?