Mimoriadne zasadnutie MZ 24. 5. 2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci, 10 minút meškal p. Lošonský.

1. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predložený návrh mení spôsob financovania mestských častí a hlavného mesta a stanovuje spresnenie podmienok prerozdeľovania poplatku za rozvoj. Je kompromisom na riešenie tzv. solidárnej časti prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb. Po jeho schválení by malo byť riziko návrhov na zníženie solidárnej časti od ostatných mestských častí nižšie, pretože solidaritu bude znášať už len magistrát. Výška solidárnej časti zostane zachovaná na úrovni približne spred 4 rokov a nepokrýva výraznú infláciu v samospráve spôsobenú aj zvyšovaním platov v školstve bez finančného krytia zo strany štátu.
Poslanci konštatovali, že návrh je lepší, ako každoročné boje o solidárne príspevky väčších mestských častí a schválili ho jednohlasne.

2. Participatívny rozpočet
P. Karácsony vystúpil s požiadavkou o schválenie realizácie víťazného projektu participatívneho rozpočtu s názvom „Tichá hrozba“ – odstránenie nebezpečného, najmä azbestového odpadu z budovy za Domom záhradkárov. Žiadosť podporil časovou tieňou pri výbere dodávateľa, ktorý musí tiež splniť časovo náročné formality.
Poslanci realizáciu projektu v maximálnej sume 2 700,- € schválili jednohlasne.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 27 Máj, 2018 [14:44 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?