Program mimoriadneho zasadnutia MZ 14.3.2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o. za rok 2017.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu zóny Rusovce-sever
4. Návrh na schválenie náborového príspevku v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce.
5. Menovitý návrh členov pracovnej skupiny na vyhodnocovanie podaných projektov z participatívneho rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2018.
6. Informatívny materiál - Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 12 Mar, 2018 [06:23 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?