Baroková opera Castor et Pollux v Rusovciach

Sekcia: Aktuality
Stránka: 2
Občianske združenie Priatelia starého divadla a Katedra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

uvádzajú svetovú premiéru scénického uvedenia barokovej opery
Johannes Patzelt: Castor et Pollux

Opera Castor et Pollux od skladateľa Johannesa Patzelta patrí ku skvostom barokovej hudobnej kultúry niekdajšieho Rakúsko-Uhorska? s priamymi odkazmi na Slovensko. Prvé zmienky o skladateľovi Johannesovi (či Jánovi) Patzeltovi sa viažu na jeho rodisko Šoproň, kde väčšinu života pôsobil. Notový zápis opery Castor a Pollux sa však zachoval na Slovensku – v známej knižnici kaštieľa v Oponiciach neďaleko Nitry. Zásluhou práce slovenských hudobných teoretikov z hudobného oddelenia Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa podarilo materiál objaviť a vydať ho vo Vydavateľstve OPUS. Vďaka tomu, že sa materiál – partitúra i party jednotlivých nástrojov – zachovali v neporušenom stave, mohlo dielo takmer 250 rokov po svojom vzniku (1743) zaznieť v koncertnom prevedení slovenského súboru pre starú hudbu Musica Aeterna (v 80. rokoch 20. storočia).
Dnes, keď sa k tomuto dielu po druhýkrát vraciame a uvádzame ho v plnej – javiskovej podobe, ide o ďalší historický krok v interpretačných dejinách opery Castor et Pollux. Krok o to významnejší, že podľa odborníkov na tzv. starú hudbu je to dielo špičkových kvalít, nezaostávajúce v ničom za tvorbou iných Patzeltových súčasníkov európskeho mena.
Projekt realizuje občianske združenie Priatelia starého divadla a Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka a SĽUK-om. Uskutočnia sa štyri predstavenia: dve v Rusovciach pri Bratislave (Divadlo SĽUK) a dve v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 08 Dec, 2017 [07:12 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?