Pôvodná myšlienka integrácie bola koncipovaná v zmysle spoluprežívania víťazstiev i neúspechov, zdieľanie jedného priestoru a času zdravých detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Integráciu sme ponímali aj v širšom zemepisnom priestore, kedy sa niekoľkých ročníkov zúčastnili aj žiaci základnej školy z Rajky z Maďarskej republiky. Žiaľ obohatiť turnaj o účasť žiakov z Rakúska a blízkeho Kitsse sa nám nepodarilo. Rusovce sú známe mnohonárodnostným zložením obyvateľstva, chceli sme budovať práve na týchto základoch tolerancie a znášanlivosti, ktoré sú do každého z nás tu žijúceho a vyrastajúceho jednotlivca vtláčané.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že už od prvého ročníka stolnotenisového turnaja je našim spolupútnikom aj pán starosta Dušan Antoš, ktorého starostovanie je v „rovnakom veku“ ako náš stolnotenisový turnaj.

A samozrejme nedá nám nepripomenúť ako vplývajú spoločenské zmeny v celej Európe aj na náš každodenný život a náš mikroregión. Čoraz častejšie sa v bežnom živote stretávame s prítomnosťou ľudí iných štátov, inej farby pleti, iného vierovyznania. Tak sa súčasťou a zároveň aj obohatením nášho turnaja stal rodený Parížan Mathias Lembakoali, žiak Špeciálnej základnej školy Žehrianska.

Nad tohtoročnými športovými hrami opäť prijali záštitu: primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a starostovia MČ Bratislava – Rusovce Dušan Antoš, MČ Bratislava – Jarovce Pavel Škodler a MČ Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy z grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, na občerstvenie pre športovcov a účastníkov prispeli starostovia MČ Bratislava – Rusovce, MČ Bratislava - Jarovce a Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Finále integrovaných športových hier sa zúčastnilo 45 športovcov: žiaci zo ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce, ŠZŠ Žehrianska – Bratislava, ŠZŠ Hálkova – Bratislava, klienti z DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a – Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13 – Bratislava, DSS pre deti a dospelých a zariadenie podporovaného bývania Kampino, Haanova 46 – Bratislava, DSS a ZPB Merema, Modra, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Lepší svet, n.o., Osuského 8 – Bratislava a Podporované bývanie Gerulata, Kovácsova 85 – Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku. Okrem nich sa na športových hrách zúčastnilo 20 pedagógov ako doprovod, rozhodcov a členov organizačného výboru.

Počas dvoch dní si na piatich stolnotenisových stoloch zmeralo svoje sily 45 súťažiacich v šiestich kategóriách, ktorým striedavo rozhodovalo 7 rozhodcov. V piatok sa odohrali finálové zápasy.

Riaditeľ turnaja a zároveň štatutárny zástupca Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku PhDr. Ján Škott na záver turnaja zhodnotil priebeh a vyhlásil výsledky turnaja. Medaily, diplomy a hodnotné ceny víťazom odovzdali: námestníčka primátora Hl. mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala poverená jeho zastupovaním PhDr. Ľudmila Farkašovská, starostka MČ Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková, starosta MČ Bratislava – Rusovce Dušan Antoš, starosta MČ Bratislava – Jarovce Ing. Pavel Škodler, riaditeľka ZŠ Jarovce Mgr. Eva Ondrášeková a riaditeľ ZŠ v Rusovciach Mgr. Rastislav Kunst. Pamätné plakety vedúcim družstiev všetkých zúčastnených zariadení a škôl a predstaviteľom mestských častí a zástupkyni Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy odovzdala vedúca Zariadenia podporovaného bývania Kresťanskej ligy Mgr. Ingrid Iványová.

Poháre pre školy a zariadenia sociálnych služieb, ktorých športovci dosiahli najlepšie výsledky odovzdal hlavný rozhodca súťaže Mgr. Mikuláš Polóny. Zo základných škôl bola úspešnejšia ZŠ Jarovce, zo špeciálnych základných škôl ŠZŠ Žehrianska - Bratislava a zo zariadení sociálnych služieb DSS a ZPB Merema z Modry.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh turnaja, víťazom blahoželáme a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie na GERULATA CUP Rusovce 2018.

Výsledky podľa kategórií:

Mladšie žiačky:
1. Emma Plankenauerová – ZŠ Jarovce
2. Laura Baranová – ZŠ Rusovce
3. Paula Smolenová – ZŠ Jarovce

Mladší žiaci:
1. Alex Yatsenyak – ZŠ Rusovce
2. Samuel Szabo – ZŠ Jarovce
3. Martin Vašíček – ZŠ Jarovce

Staršie žiačky:
1.Danka Salkovičová – ZŠ Jarovce
2.Vanessa Staršicová – ZŠ Rusovce
3. Nina Tahy – ZŠ Rusovce

Starší žiaci:
1. Mathias Lembakoali – ŠZŠ Žehrianska
2. Alexander Čerňanský – ZŠ Jarovce
3. Jozef Lakatoš – ŠZŠ Žehrianska

Ženy:
1. Renáta Špačková – DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7/a
2. Lenka Dobrovodská – Lepší svet, n.o.
3. Henrieta Matulová – ZPB Gerulata Rusovce

Muži:
1. Dávid Múčka – DSS a ZPB Merema Modra
2. Ivan Foltýn - DSS a ZPB Merema Modra
3. Vladimír Csernyák – DSS a ZPB Kampino
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 20 Nov, 2017 [19:13 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?